Plasma- och ytbeläggningsfysik

Nanoparticles

Gruppen för Plasma- och ytbeläggningsfysik är en forskargrupp och avdelning vid Institutionen för Fysik, Kemi och Biologi (IFM), vid Linköpings universitet. Vi pressar gränserna för modernt materialvetenskap genom vår forskning inom syntetisk framställning av tunnfilmer och nanomaterial.

Publikationslista

Publikationer av medlemmar i gruppen för Plasma- och ytbeläggningsfysik.

Utrustning

Våra vakuum-kammare är tillgängliga för andra forskargrupper, både vid Linköpings universitet och externt. Alla externa förfrågningar om tid i vakuum-kammare måste ske i god tid, då tiden allokeras vid våra veckovisa gruppmöten. 

Arbetet med vakuum-kammarna måste ske av tränad personal.

För mer information, instruktioner, kostnadsförfrågningar och tidsbokning, vänligen kontakta Sebastian Ekeroth.

Kontakt

Relaterat