Registerbaserade forskningsprojekt - SWEDEHEART

Fem sjuksköterskor som gör övningar i ett gym. Alla har operationsklädsel på sig.
Registerbaserade forskningsprojekt.

Gruppen PHYS-EX CVD arbetar tillsammans med forskare inom kvalitetsregistret SWEDEHEART med studier som fokuserar på att utvärdera och förbättra sekundärpreventiva insatser efter hjärtinfarkt.

Den svenska kardiologiska akutsjukvården har en kvalitet i världsklass, medan den sekundärpreventiva vården är eftersatt och patienter når inte rekommenderad måluppfyllelse för riskfaktorer och levnadsvanor. Gruppen PHYS-EX CVD arbetar tillsammans med forskare inom kvalitetsregistret SWEDEHEART med studier som fokuserar på att synliggöra, utvärdera och förbättra sekundärpreventiva insatser efter hjärtinfarkt, med särskilt fokus på fysisk aktivitet och fysisk träning inom hjärtrehabilitering.

PHYS-EX CVD arbetar också med att reliabilitets- och validitetstesta de fysioterapeutiska mätmetoderna inom SWEDEHEART, inkluderat objektiva tester och självskattade frågeformulär.

Forskning

Organisation