Fysisk aktivitet och träning vid kardiovaskulär sjukdom (PHYS-EX CVD)

Bild på personer som tränar på gym.
PHYS-EX CVD.

Den övergripande målsättningen i forskargruppen PHYS-EX CVD är att utveckla och utvärdera metoder och interventioner med fokus på fysisk aktivitet och träning vid kardiovaskulär sjukdom.

Forskargruppen PHYS-EX CVD kombinerar epidemiologisk forskning, metodutveckling, interventions- och implementeringsforskning och kvalitativa studier, med särskilt fokus på fysisk aktivitet och träning inom det kardiovaskulära området. Vår forskning kännetecknas av kliniknära projekt där implementering av forskningsresultat med direkt nytta för patienten värderas högt.

PHYS-EX CVD har ett stort nationellt och internationellt nätverk inom det kardiovaskulära området och forskning bedrivs ofta tvärprofessionellt och i form av multicenterstudier.

Fysisk träning inom hjärtrehabilitering under ledning av fysioterapeut är en starkt evidensbaserad behandling med hög prioritet, som dock är underutnyttjad. Det finns ett stort behov av att identifiera metoder och arbetssätt för hur det är möjligt att öka deltagande och följsamhet till behandlingen.

Aktuella projekt innefattar epidemiologisk forskning inom ramen för SWEDEHEART-registret samt att utveckla och utvärdera digitala stöd och beteendemedicinska interventioner med syfte att optimera tillgänglighet, effektivitet och måluppfyllelse inom träningsbaserad hjärtrehabilitering och sekundärprevention.


Forskningsprojekt

Forskare

Exempel på forskare som gruppen samverkar med utanför LiU

  • Emil Hagström, docent, kardiolog, Uppsala universitet
  • Stefan James, professor, kardiolog, Uppsala universitet
  • Margret Leosdottir, docent, kardiolog, Malmö universitet
  • Joakim Nordanstig, docent, kärlkirurg, Göteborgs universitet
  • Anne Söderlund, professor, fysioterapeut, Mälardalens högskola
  • Maria Hagströmer, professor, fysioterapeut, KI
  • Susanna Wittboldt, leg fysioterapeut, doktorand, GU
  • Anna Sandberg, leg fysioterapeut, doktorand GU
  • Johanna Lilliecrona, leg fysioterapeut, pre-doktorand GU

Organisation

Forskargruppen i media