Robotik och autonoma system

En drönare flyger inomhus under ett test
David Brohede

Forskningsområdet omfattar ett brett utbud av tillämpningsområden. Från industrirobotar och bilar, till lastbilar och flygande farkoster.

En genomgående egenskap hos alla tillämpningsområden är att kunskap och metoder från avdelningen reglertekniks övriga forskningsområden, det vill säga systemidentifiering, sensorfusion och optimering, är avgörande för framgång vid hantering av sådana tillämpningsområden.

Forskningen utförs i stor utsträckning i samarbete med industrin, som till exempel LINK-SIC (Linköping Center for Sensor Informatics and Control) som är ett VINNOVA-finansierat kompetenscentrum.

Läs mer om vår forskning på vår engelska sida.

Kontakt

Om avdelningen

Om institutionen