Besök den engelska sidan för mer information.

Svante Gunnarsson: Curriculum vitae

Publikationer

2023

2022

Johan Malmqvist, Ulrika Lundquist, Anders Rosén, Kristina Edström, Rajnish Gupta, Helene Leong, Sin Moh Cheah, Jens Bennedsen, Ron Hugo, Aldert Kamp, Ola Leifler, Svante Gunnarsson, Janne Roslöf, Daniel Spooner (2022) The CDIO Syllabus 3.0 - An Updated Statement of Goals Proceedings of the 18th International CDIO Conference, s. 18-36

Nyheter

Forskningsverksamhet

Forskningsprojekt

Klassiskt ingenjörsämne med stor aktualitet

Medarbetare Reglerteknik

Om avdelningen

Om institutionen