Samordnade transporter och kostnadsdelning

Lastbilar i centrum

Inom forskningsverksamheten "Samordnade transporter och kostnadsdelning" utvecklas kvantitativa modeller och metoder för att analysera, utforma och utvärdera logistiksystem för samordning av transporter, t ex inom citylogistik och inom skogliga transporter. 

Kostnadsdelningsmodeller för samordnade transporter beskriver hur optimerade kostnader och intäkter skall fördelas mellan systemets aktörer, vilket ger underlag för lönsamhetsberäkningar.

Den modell som används för transportoptimering beror av tillämpningen. T ex inom citylogistik används i regel en ruttplaneringsmodell som innehåller infrastrukturen, kund- och fordons- och kostnadsdata, samt en beskrivning av de transportrelaterade policyåtgärder (restriktioner och incitament) som gäller i city. 

Kostnadsdelningsmodellen bygger i regel på koncept, dvs rättviseprinciper, från kooperativ spelteori, och beskriver möjligheter till och förutsättningar för effektiva samarbeten mellan aktörerna, samt vilka kostnader som skall analyseras.

Exempel på projekt

 • Pooling: Integration och koordination av transporter inom skoglig verksamhet
 • Effektivare Citylogistik – En nödvändighet för både industri och samhälle
 • Integrerad ruttplanering och kostnadsdelning inom citylogistik
 • Affärsmodeller för citylogistik

Samarbeten

 • VTI
 • IEI/LiU
 • Skogforsk
 • Svenska kommuner
 • Transportföretag

Finansiärer

 • Energimyndigheten
 • Vinnova
 • TRENoP

Medarbetare

Relaterat innehåll

KTS