Samtal om film och teater som social interaktion

En man i frack öppnar en röd ridå.

Hur möter människor kultur i olika media? Jag har undersökt vad människor pratar om i pausen och efter att de sett en teaterpjäs eller efter att de varit på bio genom att jag spelat in samtal mellan grupper om minst två personer som varit och sett en pjäs på teater eller en film på bio tillsammans. Teater- och biobesökarna har inte blivit intervjuade, utan det jag vill veta mer om är vad man pratar om i pausen och efter att man sett en teaterpjäs och när man sett en film och samtalar en stund på ett kafé, en restaurang eller en bar - förmodligen pratar man en del om pjäsen eller filmen, men också om annat.

Vi är många som tycker att det är spännande och roligt att gå på bio och teater. Det finns en del forskningsstudier där man gjort intervjuer med bio- och teaterbesökare eller bett dem fylla i enkäter. Däremot saknas det studier av människors vanliga åsikter om en film eller teaterpjäs, på platser där människor pratar om film och teater privat. Under 2012 och 2013 studerade jag grupper om minst två personer som varit antingen på bio eller teater tillsammans.     

När vi människor pratar använder vi oss mest av rösten men vi kommunicerar också med ansiktsuttryck och gester. För att fånga även sådan kommunikation har jag använde jag en videokamera för att spela in samtalen. Jag spelade in dem när de tog en fika i pausen på teatern eller efter teatern eller filmen var slut. Genom att studera människor efter att de har sett en film eller en teaterpjäs ihop kan forskningen få svar på saker som hur människor kan använda de insikter och upplevelser som fiktionen ger. 

Vad jag som forskare undrar över är vad man pratar om när man sett en film eller en teaterpjäs; jag föreställer mig att man pratar en del om det man sett men också om annat. De som samtalar om en film eller en pjäs tillsammans rapporterar både vad de själva anser om filmen eller pjäsen men också hur de använder sitt sätt att tolka det de sett i sitt samspel med andra. På så vis kan vi till exempel lära oss mer om betydelsen av fiktiva personer.

Se filmen om samtal som social interaktion

 

Video

 

Organisation