Sexrådgivning vid kardiovaskulär sjukdom

Hjärtan på torra löv / Hearts on dry leaves

Vid återhämtning från hjärtsjukdom händer det att patienter behöver kämpa med fysiska, psykologiska, sociala och emotionella problem. Trots att vikten av detta är välkänd är det sällan som vårdgivare idag diskuterar ämnet med patienter och deras partner. 

Sedan flera år tillbaka (2002) har jag beskrivit hjärtpatienters sexuella problem, studerat sjuksköterskors sexualrådgivning till hjärtpatienter och deras familjer och bedrivit verksamhet för att förbättra vården på området. Forskningen på området reflekteras i 13 publikationer och 1 avhandling (Tialda Hoekstra, Nederländerna, december 2013).

Ett flertal utbildningsorgan använder sig av förhållningssättet i sina utbildningsprogram. Vid Linköping universitet; Sjuksköterskeprogrammet och Arbetsterapeutprogrammet. Förhållningssättet har också lett fram till ett flertal diskussioner på sjukhus och inom primärvården hur praxis bör förändras inom detta område. Vi har skrivit en praktiskt inriktad artikel på svenska. Ett flertal nationella patientbroschyrer om “sex och hjärtsjukdom” håller på att tas fram och/eller omarbetas.

Forskning

Publikationer

Kontakt

Relaterat innehåll