Scandinavian International Conference on Fluid Power

Foto på hydraulik i närbild.

Avdelningen fluida och mekatroniska system (Flumes) vid Linköpings universitet arrangerar hydraulikkonferens vartannat år. 13-14 juni 2023 är det dags för Hydraulikdagarna medan "Scandinavian International Conference on Fluid Power", arrangerades 2021.

Information om Hydraulikdagarna 13-14 juni, 2023 hittar du här.

Information om SICFP 2021 hittar du på den engelska sidan.

SICFP arrangeras på tvåårig basis och växlar mellan Linköpings universitet (LiU) och Tampere Technical University (TUT).

SICFP och Hydraulikdagarna är ett forum för utbyte av information om den senaste utvecklingen inom området och även ett forum för nätverk mellan kollegor och vänner från både industri och akademi.

 


Kontakta oss

Proceedings

17th Scandinavian International Conference on Fluid Power, June 1-2, 2021, Linköping, Sweden

 

Go to the proceedings

15th Scandinavian International Conference on Fluid Power, June 7-9, 2017, Linköping, Sweden

 

Go to the proceedings

13th Scandinavian International Conference on Fluid Power; June 3-5; 2013; Linköping; Sweden

 

Go to the proceedings

Om konferensens arrangör