Sightlence

Skärmbild från VibEd där vibrationssignaler för en xbox-handkontroll redigeras som kurvor.

Sightlence är ett designverktyg för utveckling och testning av haptikstöd som ska öka tillgängliggörande av IT och kommunikationslösningar för personer med dövblindhet.

I det här projektet, som genomförts i samarbete med RISE (dåvarande SICS East Swedish ICT och Santa Anna IT Research Institute), tog doktoranden Mathias Nordvall och projektledaren Mattias Arvola fasta på att mycket av ny teknik inte kommer personer med dövblindhet till gagn då den inte tillgängliggörs via rätt sinnesmodaliteter. Ny teknik tenderar att bygga på syn och hörsel, medan känseln förbises.

En anledning till det är att det är svårt att bygga användargränssnitt som baseras på känsel, så kallade haptiska gränssnitt. Därför tog projektgruppen fram ett utvecklingsverktyg kallat VibEd, som gjorde det enklare att skapa och utforma vibrationssignaler. VibEd gjorde att designen för ett gränssnitt som tidigare tagit två veckor att göra nu kunde göras på ett par timmar. Det är inte bara mer effektivt och enklare för designer och utvecklare, utan gör det också lättare att testa fler alternativa haptiska signaler vilket i förlängningen bidrar till mer nyskapande design.

Kontakt

Organisation