Inom forskningsområdet ”Skulderbesvär – bedömning, behandling och utfallsmått” vid Linköpings universitet bedrivs flertalet studier inom fysioterapi i samverkan med ortopedi och primärvård.

Forskningen har i syfte att utvärdera behandling, såväl kort- som långsiktigt, för att kunna guida framtida rehabiliteringsstrategier. Såväl randomiserade kliniska studier (RCT) gällande träningseffekter som kvalitativa studier för att kartlägga patienters upplevelse av rehabiliteringen exempelvis det stöd de behöver för ökad delaktighet och följsamhet till rehabiliteringsstrategier, genomförs.

Här finner ni en länk till SWESS studieprotokoll Clinical trials, både svensk och eng. version av hemsidan


Träningsprogram

Specifikt träningsprogrammet för subacromial smärta med impingementfenomen från referensen ”Effect of specific exercise strategy on need for surgery in patients with subacromial impingement syndrome: randomised controlled study”.

BMJ 2012;344:e787

 

Organisation