Medlemmar i SWIPE samarbetar med andra forskargrupper kring projekt inom skade/sjukdomsövervakning och skadeprevention i idrott. Några av de större samarbetsprojekten nämns här.

Karolinska Football injury Cohort (KIC)

KIC är en prospektiv skadeövervakningsstudie med syfte att identifiera riskfaktorer för skada hos flickfotbollsspelare i åldern 13-16 år. Studien innefattar ca 400 fotbollsspelare i Stockholmsområdet som vid början av säsongen fått genomföra ett batteri av olika kliniska tester, funktionstester samt svarat på enkäter om skadehistorik, hälsofaktorer, psykosociala faktorer, och fotbollsspecifika faktorer. Spelarna följs sedan under ett år med registrering av skador i samband med fotbollsspel. Studien pågick 2017-2020 och analyser är pågående. Forskningsledare är professor Eva Skillgate, Karolinska Institutet och Sophiahemmet högskola. 

Karolinska Handball Study (KHAST I och II)

KHAST I är en prospektiv skadeövervakningsstudie med syfte att identifiera riskfaktorer för skada hos elitsatsande handbollsspelare i åldern 14-19 år. Studien innefattar ca 500 pojkar och flickor som studerar på handbollsgymnasium (RIG, NIU). Spelarna har fått genomföra ett batteri av olika kliniska tester, funktionstester samt svarat på enkäter om skadehistorik, hälsofaktorer, psykosociala faktorer, och handbollsspecifika faktorer. Spelarna har följts under ett år med registrering av skador i samband med handbollsspel. Studien pågick 2016-2018 och analyser är pågående. Forskningsledare är professor Eva Skillgate, Karolinska Institutet och Sophiahemmet högskola. 

KHAST II är en randomiserad kontrollerad studie med syfte att utvärdera skadeförebyggande träningsprogram hos elitsatsande handbollsspelare i åldern 15-19 år. Studien innefattar >700 pojkar och flickor som studerar på handbollsgymnasium (RIG, NIU). Spelare lottades till 3 grupper inför säsongen: grupp 1 fick genomföra ett axelträningsprogram med fokus på styrka och koordination (Axelkontroll), grupp 2 fick genomföra ett träningsprogram med fokus på styrka och koordination av nedre extremitet (Knäkontroll), och tredje gruppen utgjorde kontrollgrupp och fick fortsätta som vanligt. I studien utvärderades programmens skadeförebyggande effekt samt effekt på prestationsförmåga. Studien pågick 2019-2020 och analyser är pågående. Forskningsledare är professor Eva Skillgate, Karolinska Institutet och Sophiahemmet högskola. 

För närvarande pågår ett projekt där de båda skadeförebyggande programmen implementeras på handbollsgymnasier runt om i landet. Syftet är att följa skadeprofil och skaderisk hos elitsatsande handbollsspelare över tid vid studier på handbollsgymnasier, och studera implementering av skadeförebyggande åtgärder. Studien pågår 2020-2023.

Forskningsledare är Med Dr Martin Asker, Sophiahemmet högskola. 

Sideline – skadeövervakning på innebandygymnasium

Detta är en prospektiv skadeövervakningsstudie med syfte att identifiera riskfaktorer för skada hos elitsatsande innebandyspelare i åldern 14-19 år. Studien innefattar pojkar och flickor som studerar på innebandygymnasium (RIG, NIU). Spelarna har fått genomföra ett batteri av olika funktionstester samt svarat på enkäter om skadehistorik, hälsofaktorer, psykosociala faktorer, och innebandyspecifika faktorer. Spelarna följs under studietiden med registrering av skador i samband med innebandyspel. Studien pågår 2020-2023 och är ett samarbete mellan Svenska innebandyförbundet, Innebandyns kompetenscentrum, Umeå universitet, Högskolan i Halmstad och Linköpings universitet. Forskningsledare är Med Dr Taru Tervo, Umeå universitet. 

Prep to Play – skadeprevention inom Australiensisk damfotboll

Projektet är en randomiserad kontrollerad studie som utvärderar implementering och skadeförebyggande effekt av ett träningsprogram (Prep to Play) inom Australiensisk fotboll. Studien fokuserar på akuta knäskador (korsbandsskador) och skallskador (hjärnskakningar). Ca 140 damlag (3500 spelare, 16 år och äldre) inom distriktet Victoria, Australien, rekryteras för studien. Studien pågår 2021-2024.

Forskningsledare är professor Kay Crossley, La Trobe University, Melbourne, Australien 

Preventing injuries in youth sport through an interdisciplinary and theory-based approach

I detta interdisciplinära projekt är syftet att ta fram en skadeförebyggande intervention som tar hänsyn till sociala, kulturella och omgivningsfaktorer av betydelse för att minska skaderisken inom ungdomsidrott. Projektet riktar sig mot unga fotbolls- och handbollsspelare och innefattar kunskapsöversikter, skadeepidemiologiska studier, programutveckling och slutligen en utvärdering av skadeförebyggande effekt. Studien pågår 2022-2025.

Forskningsledare är medicine doktor Hege Grindem, Oslo Sports Trauma Research Center (OSTRC) och Oslo Idrottshögskola, Oslo, Norge.

Sport without injury programme - SWIPE

Organisation