Tema T Exchange

Tema T Exchange

Tema T Exchange är en årlig mötesserie där framstående internationella forskare bjuds in för att delta i en öppen diskussion kring ett aktuellt tema tillsammans med forskare på Tema T. Syftet med dessa utbyten är att främja diskussioner som placerar forskningsområden relaterade till Tema T i bredare samhälleliga och vetenskapliga sammanhang.

Tema T Exchange är en årlig händelse där forskare med internationellt anseende är inbjudna för att debattera frågor av allmänt intresse. Gäster de två senaste åren var Don Ihde (2015) Annemarie Mol (2016). Samtalet är utformat för att möjliggöra ett generativt utbyte och debatt. Vi gör det genom att be våra inbjudna gäster att inleda och delta i en diskussion som utgår från en rad frågor som delgivits i förväg av en panel av kollegor från Tema T.

Tema T Exchange

Vilken skillnad kan samhällsvetenskapen göra?

I år är vi mycket glada över att få välkomna professor Thomas Hylland Eriksen från Oslos universitet, som vår eminenta gäst för Tema T Exchange 2017. Thomas Eriksen är socialantropolog och känd för sina många framstående bidrag till forskningsområden som identitet, nationalism, globalisering och identitetspolitik. Vi är också glada över att Göran Blomqvist VD, Riksbankens jubileumsfond och Kerstin Sahlin från Vetenskapsrådet kommer att närvara för att bidra med några avslutande kommentarer.

Thomas Hylland EriksenThomas Hylland Eriksen, bild Oslo University
 

Onsdag den 13 september 2017, kl. 13.15-15.00
Universitetsklubben, Linköpings universitet

Thomas Eriksen är en socialantropolog som är känd för sina många utmärkta bidrag till forskningsområden som identitet, nationalism, globalisering och identitetspolitik. Han är medlem av den Norska vetenskapsakademin och var ordförande för European Association of Social Anthropologists 2015-2016.

En stor del av Eriksens arbete har fokuserat på att popularisera socialantropologi samtidigt som han föreslår hur det ska återfå en position som en central intellektuell disciplin. Hans huvudfråga är vad det innebär att vara mänsklig och hur världen kan bli en bättre plats. Hans läroböcker Small Places, Large Issues (1995) och Ethnicity and Nationalism: Anthropological Perspectives  (2010) används i kurser inom social antropologi på de flesta skandinaviska universitet och har översatts till flera olika språk.

Hans offentliga engagemang inkluderar kritik av norsk nationalism, baserad på forskning som syftar till att "rita om den Norska kartan" för att passa den nya transnationella, komplexa och globaliserade verkligheten. Ett citat från Eriksen blev en brännpunkt för det 1500-sidiga manifestet av Anders Behring Breivik, mannen bakom attackerna 2011 i Norge, liksom i Breiviks försvarstal under rättegången mot honom 2012. Eriksen blev flera gånger intervjuad för kommentar i Breivik-rättegången, där han också kallades som försvarsvittne.

Fokus under årets Tema T Exchange

Vi vill ta tillfället i akt att diskutera hans erfarenheter som en populariserare och offentligt välkänd intellektuell. Att vara en icke-positivistisk offentlig intellektuell idag är knepigt, eftersom våra sätt att indikera förhållandet mellan kravet på sanning och maktrelationer verkar ge vatten på kvarnen åt anhängare av post-sanning. 

  • Vad är nyttan med tolkning och tvetydighet i en tid med nyspråk och faktaresistens?
  • Vilka är de bästa strategierna och metoderna för att främja värdet av samhällsvetenskap?
  • Hur kan vi bäst svara upp mot ökande uppmaningar till påverkan och effektivitet?
  • Hur rör vi oss framåt när mycket av vårt arbete grundas på skepticisk dekonstruktioniskm? 
  • Vilken typ av kunskap är det som vi samhällsvetenskapliga forskare kan producera, och hur kan vi bidra till att göra världen till en något klokare och bättre plats?

Kontakt

Mer om Tema T