Om WCMM

Värdsledande position inom medicinsk forskning

Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning (WCMM) är ett forskningscentrum inom molekylär medicin vid Linköpings universitet. Det verkar i samarbete med Region Östergötland och med stöd av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. WCMM ingår i en nationell plan för att Sverige ska återta sin världsledande position inom medicinsk forskning.

Vid Wallenberg centrum för molekylärmedicinsk forskning ligger fokus på molekylär medicin i gränslandet mellan människa och teknik; en unik nisch i Sverige. All modern livsvetenskap har i dag inslag av teknik både när man diagnosticerar och behandlar sjukdomstillstånd. Röntgen, ortopediska implantat och syntetiska material är några exempel.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse bidrar med ett generöst stöd under en nioårsperiod, 2016–2024, till det nya centrumet i Linköping, främst genom anslag till rekryteringar. För att ytterligare säkra excellens i translationell och klinisk forskning och öka patientvården bidrar också Linköpings universitet och Region Östergötland med ett motsvarade stöd.

Linköpings universitet (LiU)

Universitetet bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning i nära samverkan med näringsliv och samhälle, bland annat inom material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder Linköpings universitet, LiU, ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer.

Universitetet har 32 000 studenter och 4 000 medarbetare vid fyra campus som tillsammans söker svar på samtidens komplexa frågor. Studenterna är bland de mest eftertraktade på arbetsmarknaden och enligt internationella rankningar är LiU bland de främsta i världen.

Linköpings universitetssjukhus och Region Östergötland (RÖ)

Universitetssjukhuset i Linköping, som utgör huvudcentrum för hälsovård i Region Östergötland, erbjuder högspecialiserad vård för tre län (1 miljon invånare), har 600 patientbäddar och 4 900 anställda. Universitetssjukhuset är rankat som ett av Sveriges toppsjukhus vad gäller kvalitetsvård.