Kontakt och organisation

Ledning

Styrgrupp

Styrgruppen sätter WCMM:s riktning vid LiU. Styrgruppens kompetens spänner över ett brett spektrum av vetenskapliga områden.

WCMM har en gemensam styrgrupp med DDLS och SciLifeLab Linköping.

Adjungerade

Till styrgruppen adjungeras föreståndarna för WCMM och SciLifeLab Linköping samt Knut och Alice Wallenbergs stiftelses (KAW) observatör med närvaro- och yttranderätt.

  • David Engblom som föreståndare för WCMM och DDLS
  • Fredik Elinder som direktör för SciLifeLab Linköping

Vetenskaplig rådgivningsgrupp

Den viktigaste uppgiften för den vetenskapliga rådgivningsgruppen vid WCMM är att ge vägledning om internationella rekryteringar och stöd i utvärderingar av rekryterade forskare, tillsammans med respektive fakultets rekryterings- och befordringsutskott.

För mer information om varje styrelseledamot, klicka på pilen (extern länk).

Medlemmar i rådgivningsgruppen

Fotografi av Gabriel Krestin

Gabriel Krestin

Professor

Department of Radiology at Erasmus MC

  • University Medical Center Rotterdam, Netherlands
Fotografi av Erik Schkommodau

Erik Schkommodau

Professor

Institute for Medical and Analytical Technologies, Basel, Switzerland

  • University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland, School of Life Sciences. Institute for Medical and Analytical Technologies, Basel, Switzerland
Fotografi av Janos Vörös

Janos Vörös

Professor

Laboratory of Biosensors and Bioelectronics, Institute for Biomedical Engineering, Zurich, Switzerland

  • ETH Zurich