Forskargrupper

WCMM Fellows

Associerade kliniska WCMM fellows

Forskningsverksamheter

Alcian Blue / Nuclear fast red staining of mouse distal colon. Goblet cell mucins appear in blue. A large lymphoid aggregate can be seen on the left.

Cellsignaler i inflammationer

Alla celler i en organism kommunicerar med varandra genom ett signalsystem. Genom att studera de molekylära mekanismer som styr det cellulära beslutsfattandet kan vi förutsäga och kontrollera vad som sker i enskilda celler och komplexa vävnader.

Pragmatisk forskning inom ortopedi - PRIO

Pragmatisk forskning inom ortopedi (PRIO) är en forskargrupp som syftar till att optimera kvaliteten på vården inom ortopedisk kirurgi. Vi har stort fokus på de ortopediska insatserna riktade mot nedre extremiteterna.

puffbild claudio cantus forskargrupp

Genreglering under ryggradsdjurs utveckling - Cantùlabbet

Alla celler av en utvecklande organism har samma genom. Vi försöker förstå hur olika grupper av proteiner 'läser' den rätta delen av genomet i varje cell och hur störningen av denna process kan orsaka mänsklig sjukdom.

detection modalities nuclease activity

Nukleinsyra-teknologiskt lab

Genom att använda nukleinsyror forskar vi för att utveckla nya diagnostiska- och behandlingsmetoder vid sjukdomar med hög förekomst och dödlighet.

Medium puffbild till Pantazislabbet vid BKV.

Pantazis laboratorium för cellulär excitabilitet - PaLaCE

I Pantazis-laboratoriet använder vi banbrytande experimentella tekniker och beräkningsmetoder för att förstå jonkanalernas funktion i relation till deras komplexa struktur.

Forskningsverksamhet Walker Jackson

Selektiv sårbarhet för neurodegenerativa sjukdomar

Neurodegenerativa sjukdomar orsakar specifika symptom som beror på vilken del av hjärnan som är drabbad. Vi vill förstå hur delar av hjärnan som inte är påverkade motstår sjukdomar, och kunna dra nytta av kunskapen för att skydda mer sårbara delar.

von Castelmur-lab

Vi vill utforska det evolutionära förhållandet mellan och återanvädningen av humana proteiner som förvärvs av picornavirus med mål i bättre förståelse för livscykeln för dessa biomedicinskt viktiga virus och utveckling av nya antivirala terapier.

Publikationer

Nedan listas de senaste publikationerna kopplade till WCMM i DiVA

2024

Paul R. Marshall, Joshua Davies, Qiongyi Zhao, Wei-Siang Liau, Yujin Lee, Dean Basic, Ambika Periyakaruppiah, Esmi L. Zajaczkowski, Laura J. Leighton, Sachithrani U. Madugalle, Mason Musgrove, Marcin Kielar, Arie Maeve Brueckner, Hao Gong, Haobin Ren, Alexander Walsh, Lech Kaczmarczyk, Walker Jackson, Alon Chen, Robert C. Spitale, Timothy W. Bredy (2024) DNA G-Quadruplex Is a Transcriptional Control Device That Regulates Memory Journal of Neuroscience, Vol. 44, Artikel e0093232024 Vidare till DOI
Odd Bjorn Kjeldaas Salte, Torsten Olbers, Hilde Risstad, Morten Wang Fagerland, Torgeir Thorson Sovik, Ingvild Kristine Blom-Hogestol, Jon A. Kristinsson, My Engstrom, Tom Mala (2024) Ten-Year Outcomes Following Roux-en-Y Gastric Bypass vs Duodenal Switch for High Body Mass Index: A Randomized Clinical Trial JAMA Network Open, Vol. 7, Artikel e2414340 Vidare till DOI
L. S. Hansson, A. Tognetti, P. Sigurjonsson, E. Bruck, Karin Wåhlén, K. Jensen, M. J. Olsson, Rani Toll, Daniel Wilhelms, M. Lekander, J. Lasselin (2024) Perception of unfamiliar caregivers during sickness - Using the new Caregiver Perception Task (CgPT) during experimental endotoxemia Brain, behavior, and immunity, Vol. 119, s. 741-749 Vidare till DOI
Filip Hammaréus, Chiara Trenti, Hanna M. Bjorck, Jan Engvall, Hanna Lekedal, Aleksandra Krzynska-Trzebiatowska, David Kylhammar, Marcus Lindenberger, Anna Lundberg, Fredrik Nilsson, Lennart Nilsson, Eva Swahn, Lena Jonasson, Petter Dyverfeldt (2024) Wall shear stress measured with 4D flow CMR correlates with biomarkers of inflammation and collagen synthesis in mild-to-moderate ascending aortic dilation and tricuspid aortic valves European Heart Journal Cardiovascular Imaging Vidare till DOI
Khrystyna Faryna, Jeroen van der Laak, Geert Litjens (2024) Towards embedding stain-invariance in convolutional neural networks for H&E-stained histopathology DIGITAL AND COMPUTATIONAL PATHOLOGY, MEDICAL IMAGING 2024, Artikel 1293304 Vidare till DOI