Program for Academic Leaders in Life Science - PALS

PALS

Om PALS

Program for Academic Leaders in Life Science (PALS) är ett officiellt samarbete mellan SciLifeLab, DDLS-programmet och de fyra WCMM-centren.

PALS tar efter framgången och meritlistan för det tidigare WCMM- och SciLifeLab-samarbetet kallat NMMP (National Molecular Medicine Fellows Program). Med PALS ingår nu tio universitet samt Naturhistoriska museet i samarbetet, vilket utökar samarbetets omfattning från molekylär medicin till att även omfatta de mångfaldiga områden inom life science som de datadrivna forskningsgemenskaperna representerar.

PALS erbjuder utmärkta möjligheter för forskare att träffas för att etablera multidisciplinära samarbeten. De framtida ledarna för svensk life science kan därmed etablera starka nationella nätverk som kan pågå i många år framöver och som i stort kommer att berika möjligheterna till excellens inom life science.

Samarbetet är en katalysator och spelar en nationell roll inom life science-sektorn över hela Sverige, vilket också leder till starka externa samarbeten med industri, miljögrupper och vårdgivare samt det globala forskarsamhället.

Många av våra gruppledare har utbildats vid de bästa universiteten och laboratorierna i världen och representerar ett stort tillskott av spetskompetens och talang till den svenska life science-sektorn.

Finansiering

PALS samfinansieras av ett anslag på 20 miljoner kronor från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse (2024-2028), som stödjer en djup och bred nationell multidisciplinär forskargemenskap som skapar kraftfulla länkar och synergier inom life science.

PALS Mål för 2024-2028

PALS har följande huvudmål för tidsperioden 2024-2028, att ytterligare stärka forskningsnätverket och att främja nästa generations forskargruppsledare:

  • Fortsätt med den framgångsrika traditionen med ett stort årsmöte med alla stipendiater, som etablerats inom NMMP. Rotera ansvaret för mötena mellan WCMM, SciLifeLab och DDLS noderna. Vi förväntar oss att varje möte kommer att innehålla gemensamma allmänna sessioner av intresse för alla stipendiater, men också specifika parallella sessioner som är skräddarsydda för de olika intresseområdena för specifika medgemenskaper.
  • Främja ytterligare vetenskaplig interaktion mellan nyfikenhetsdrivna, teknikdrivna och datadrivna forskare, såväl som translationella och kliniska forskare, genom stöd till nya, innovativa och tvärvetenskapliga forskningssamarbeten och teknologi/kunskap/dataöverföring i sammanhanget av t.ex. gemensamma forskningsprojekt eller utbildnings-/workshopevenemang.
  • Ge nya stipendiater information om SciLifeLab och annan svensk forskningsinfrastruktur, beräkningsinfrastruktur och data.

Kommande event

Besök palsnetwork.se för mer information om kommande event.