Wallenberg centrum för molekylär medicin vid LiU

WCMM-nätverk i Linköping och Norrköping

Tillsammans skapar WCMM-knutna forskningsledare vid LiU och Region Östergötland ett forskningsnätverk.

Nätverket fokuserar sin forskning inom tre områden.

  • Biomedicinsk teknik, bioelektronik, biomedicinsk bildbehandling och biosensorer
  • Neurovetenskap och signalering
  • Regenerativ medicin

Varje område är sedan indelat i underområden eller ämnen. Klicka på respektive forskningsledare för att läsa mer om deras forskning och publikationer.

Biomedicinsk teknik, bioelektronik, biomedicinsk bildbehandling och biosensorer

Biosensorer, bioelektronik och ställdon

Utveckling av hemostas- och koaguleringsanalys och biokompatibiltet

Neurovetenskap och signalering

Regenerativ medicin

Forskningsinfrastruktur

Forskare vid WCMM LiU kan behöva avancerade verktyg för att kunna genomföra sin forskning, detta kan benämnas som forskningsinfrastruktur. Exempel är databaser, biobanker, forskningsanläggningar och storskaliga beräkningsverktyg. De centrum, områden och resurser som nämns nedan tillhandahåller de verktyg som behövs och är alla involverade i verksamheten som utgör WCMM vid LiU.