Cybersäkerhet

Säkra IT-system är en grundläggande förutsättning för att det moderna samhället ska fungera. Cybersäkerhet är ett mångfacetterat och ständigt föränderligt forskningsfält och LiU har flera framstående forskargrupper inom området.

Digitaliseringen omvandlar vårt samhälle och bidrar till högre effektivitet, hållbarhet och en högre livskvalitet. Omvandlingen har även gjort oss höggradigt beroende av att systemen både är tillgängliga och fungerar. Det som tidigare var irriterande hackerattacker har i dag utvecklats till riktade cyberattacker som hotar viktiga och säkerhetskritiska system. Den ökande komplexiteten och inbördes beroendet i mjukvarusystemen innebär att attacker även mot mindre datorer kan få stora konsekvenser.

Vid Linköping universitet finns både bred och djup forskning inom området cybersäkerhet. Forskningen är såväl teoretiskt som praktiskt inriktad och bidrar till att förbättra säkerheten och motståndskraften för all kritisk infrastruktur, allt ifrån försörjning av vatten, el, värme eller internet, system i fordon och andra cyber-fysiska system till programvara och webbaserade tjänster.

Exempel på forskningsämnen är nätverk- och webbsäkerhet, hot- och riskanalys, analys av mänskligt beteende, formell säkerhetsanalys, integritet, kriminalteknik, anomalidetektion och kvantkrypto.

Ett centrum för forskning kring säkerhet för kritisk infrastruktur, RICS, Resilient Information and Control Systems, leds från LiU.

Ett viktigt forskningsområde är också kvantkryptering och vid LiU finns även ett kvantkryptolaboratorium

Nordsec 2020

23 -25 november 2020 arrangeras The 25th Nordic Conference on Secure It Systems, vid Linköpings universitet. Läs mer här

Forskning

Nyheter

Ett par händer skriver på ett tangentbord.

Så hanterar och analyserar du cyberhoten

Sverige har digitaliserats oerhört snabbt. Att analysera och hantera cyberrisker är något som blir allt viktigare för alla samhällsfunktioner. Det är ett högaktuellt ämne som lyftes på Lunchklubben.

cybersäkerhet

LiU-studenter bakom rapport om cybersäkerhet

Digitaliseringen gör oss allt mer beroende av att vara uppkopplade och därmed också mer sårbara för cyberattacker. LiU-studenterna Emmy Englund och Linnéa Tullin har skrivit en omfattande rapport om cybersäkerhet i Sverige. Läs den, är deras råd.

En optisk fiber sänder ut ljus till ett integrerat kiselchip i kvanttekniklaboratoriet vid LiU.

Ett stort steg mot flerdimensionell kvantkommunikation

En kvantmekanisk slumpgenerator som fungerar med hög säkerhet har tagits fram av en forskargrupp med bland andra LiU-forskaren Guilherme Xavier, avdelningen Informationskodning. Resultatet öppnar för flerdimensionell kvantkommunikation.