Cybersäkerhet

Data- och nätverkssäkerhet i vår uppkopplade värld

Små irriterande hacker-attacker har växt till stora och riktade cyberattacker. Anna Nilsen

Säkra IT-system är en grundläggande förutsättning för att det moderna samhället ska fungera. Cybersäkerhet är ett mångfacetterat och ständigt föränderligt forskningsfält och LiU har flera framstående forskargrupper inom området.

Digitaliseringen omvandlar vårt samhälle och bidrar till högre effektivitet, hållbarhet och en högre livskvalitet. Omvandlingen har även gjort oss höggradigt beroende av att systemen både är tillgängliga och fungerar. Det som tidigare var irriterande hackerattacker har i dag utvecklats till riktade cyberattacker som hotar viktiga och säkerhetskritiska system. Den ökande komplexiteten och inbördes beroendet i mjukvarusystemen innebär att attacker även mot mindre datorer kan få stora konsekvenser.

Vid Linköping universitet finns både bred och djup forskning inom området cybersäkerhet. Forskningen är såväl teoretiskt som praktiskt inriktad och bidrar till att förbättra säkerheten och motståndskraften för all kritisk infrastruktur, allt ifrån försörjning av vatten, el, värme eller internet, system i fordon och andra cyber-fysiska system till programvara och webbaserade tjänster.

Exempel på forskningsämnen är nätverk- och webbsäkerhet, hot- och riskanalys, analys av mänskligt beteende, formell säkerhetsanalys, integritet, kriminalteknik, anomalidetektion och kvantkrypto.

Ett centrum för forskning kring säkerhet för kritisk infrastruktur, RICS, Resilient Information and Control Systems, leds från LiU.

Ett viktigt forskningsområde är också kvantkryptering och vid LiU finns även ett kvantkryptolaboratorium

Nordsec 2020

23 -25 november 2020 arrangeras The 25th Nordic Conference on Secure It Systems, vid Linköpings universitet. Läs mer här

Forskning

Nyheter