22 mars 2022

Sverige har digitaliserats oerhört snabbt. Att analysera och hantera cyberrisker är något som blir allt viktigare för alla samhällsfunktioner. Det är ett aktuellt ämne som lyftes på den senaste Lunchklubben.

Ett par händer skriver på ett tangentbord. Sverige har digitaliserats väldigt snabbt och risken för olika cyberattacker är hög. lev dolgachov

- Vi blir mer utsatta för cyberattacker än de länder som inte digitaliserats i samma grad, säger Simin Nadjm-Tehrani, professor vid Institutionen för datavetenskap.

I december slog hackare till mot Kalix kommun och slog ut nödvändiga it-funktioner. Stora företag som exempelvis Coop har utsatts för liknande så kallade ransomeattacker med krav på stora lösensummor. Att analysera och hantera cyberrisker, i såväl samhällsviktiga funktioner som hos företag och organisationer, har blivit allt viktigare.

Vid den senaste Lunklubben, där hela föredraget går att se i spelaren här intill, delade LiU-professor Simin Nadjm-Tehrani med sig av olika angreppssätt inom cybersäkerhet som har utgångspunkt i en rapport inom projektet RICS (Resilient Information and Control Systems) finansierat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. En person står och föreläser. LiU-professor Simin Nadjm-Tehrani föreläste om olika angreppssätt inom cybersäkerhet på Lunchklubben.

- Det är komplicerat att hantera risker. I Sverige är vi väldigt bra på att springa på bollar som rör innovationer. Vi är bra på IoT (Internet of things), att utveckla hållbara energikällor eller autonoma bilar och kopplar upp saker väldigt fort. Det är lite svårare att tänka längre fram, vad händer med alla de här uppkopplade enheterna?, säger Simin Nadjm-Tehrani.

Digitaliseringen har gått fort i Sverige. Oerhört fort. Det krävs regelbunden bedömning, kvantifiering och prioritering av risker i system och verksamheter, menar Simin Nadjm-Tehrani.

Hur ser framtiden ut? Hur kommer arbetet med cybersäkerhet att utvecklas?

- Ingen kan sia om framtiden. Vi får hoppas på en mognadsgrad, där vi bygger in säkerheten allt eftersom vi digitaliserar. Att vi inte springer på alla bollar som ger snabbast möjliga ekonomiska vinst, för att kanske tre år senare börja tänka på säkerheten. En cyberattack är väldigt svår att reparera, tyvärr, säger Simin Nadjm-Tehrani.

Kontakta oss om du vill veta mer

Relaterat innehåll

Mer om cybersäkerhet

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.