Adaptiv programvara för heterogena edge-cloud system - ASTECC

Bild som illustrerar dataprogrammering med olika symboler.
peshkov

ASTECC är ett femårigt forsknings- och samarbetsprojekt inom programvaruteknik som startade i december 2022. Det finansieras av Stiftelsen för Strategisk Forskning.

Vi är i början av den accelererande digitala transformationen av svensk industri och samhälle. ”Smart” teknik möjliggörs av mjukvara som exekverar på komplexa distribuerade datorsystem som består av uppkopplade enheter, sensorer, maskiner, nätverk och datorresurser för beräkningar och datalagring. Tidiga användare av dessa system är high-tech industrier i exempelvis telekommunikation och fordonsteknik.

De "smarta" teknikerna innebär komplexa dataintensiva beräkningar, ofta med strikta krav på säkerhet, feltolerans och exekvering i realtid. Datakällorna – sensorer, mobila enheter etc. – erbjuder dock enbart begränsade egna beräkningsresurser, exempelvis på grund av begränsad batteritid. Att lägga ut krävande beräkningsjobb till centrala cloud-resurser är bekvämt, men kan inte garantera svar inom realtid (viktigt till exempel för autonoma fordon), är beroende av stabil uppkoppling, kan vara ineffektivt, och öppnar för fler säkerhetsrisker.

Edge-computing – att lägga till mer predikterbara, lokala beräkningsresurser vid ”edge” mellan devices och cloud – erbjuder en attraktiv men komplex lösning till detta problem. Detta projekt utvecklar nya metoder för design, orkestrering och dynamisk anpassning av mjukvara för autonom, effektiv och säker körning i device-edge-cloud-system, det vill säga i situationer med många olika aktörer, applikationer/tjänster och motstridiga krav utan möjlighet till centraliserad kontroll.

För en helhetslösning behövs: (1) nya tekniker för mjukvarudesign med avancerat stöd för dynamisk anpassning, baserat på mer avancerade gränssnitt för mikrotjänster och flöden samt flexibla specifikationer av krav på säkerhet och feltolerans; (2) nya tekniker för programövervakning och automatiserad analys av mjukvara för att stödja distribuerad orkestrering och anpassning; (3) nya dynamiska predikteringstekniker och distribuerade algoritmer för orkestrering av heterogena device-edge-cloud-system, som också stöder autonom tjänstemigrering; (4) nya tekniker för optimering över flera systemlager och automatiserad analys av avvägningar i tjänstekvalitet, prestanda, energiåtgång, kostnad, säkerhet och feltolerans.

I projektet går fyra forskargrupper med inbördes kompletterande expertis samman för att utveckla och undersöka både generiska och domänspecifika lösningar, och för att demonstrera teknikernas potential i fyra strategiska områden för svensk industri med mjukvaruintensiva produkter: datornätverk och deras tillämpningar; smarta elnät; luftfart; och smarta bilar.

Projektet är finansierat av  Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).

För mer information, se ASTECC (på engelska)

 

Nyheter

Kontakt

Organisation