Forskarskola i datavetenskap, CUGS

Lärare och studenter med laptops interagerar med varandra

Forskarskolan CUGS vid Institutionen för datavetenskap är inriktad mot datalogi och datorsystem.

Forskarskolan är vetenskapligt inriktad mot de centrala delarna av datalogi och datorsystem. Det innebär att CUGS lägger en särskild vikt vid:

 • Cyberfysiska system
 • Cybersäkerhet
 • Data science
 • Programvaruteknik
 • Artificiell intelligens
 • Forskning inom datavetenskaplig utbildning
 •  

Studieplan

Kurskrav

Teoretiska kurser

 • Logik II
 • Diskreta strukturer II

Grunder i datavetenskap

 • Distribuerade system
 • Avancerade datamodeller och databaser
 • Språkteknologi eller Deep learning

Dessa kurser är under revidering.

En CUGS-doktorand förväntas ta de två teoretiska kurserna och två av de tre kurserna i datavetenskapliga grunder. Man får inte överföra kurspoäng från grundutbildningen.

Alla tillgängliga CUGS-kurser listas i vår doktorandportal. Om du är intresserad av att gå en kurs får du tillgång till portalen genom att mejla Anne Moe, se kontaktuppgifter nedan.

Grundläggande behörighetskrav

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå innebär:

 • en avlagd examen på avancerad nivå, eller
 • minst 240 avklarade högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå, eller
 • i huvudsak motsvarande kunskaper förvärvade på något annat sätt, inom eller utom landet.

Aktuella avhandlingar

CUGS postdoktorprogram

År 2010 lanserade forskarskolan ett postdoktorprogram. Till programmet, som är fokuserat på CUGS större forskningsområden, bjuder vi in externa doktorer med utmärkta meriter att söka till en professionell och stimulerande vetenskaplig miljö. 

Gästforskare utomlands

Filip Strömbäck vid Tokyo Institute of Technology, Japan, 2023

Arian Maghazeh vid University of Technology and Design, Singapore, 2017

Amir Aminifar vid University of California, Los Angeles, USA, 2015

Ivan Ukhov vid Carnegie Mellon University, USA, 2015

Kristian Stavåker vid Karlsruhe Institute of Technology, Germany, 2013

Soheil Samii vid University of California, Los Angeles, USA, 2009

Reserapporter (på engelska)

Doktorander

Kontakta oss

CUGS styrelse

Nahid Shahmeri, professor emerita, ordförande

Henrik Eriksson, prefekt vid IDA, professor

Zebo Peng, proprefekt, professor

Mariam Kamkar, professor emerita

Fredrik Heintz, professor

Mer om forskarstudier och lediga doktorandtjänster vid IDA

Tidigare postdoktorer och doktorander vid CUGS

Tidigare postdoktorer

Ali Hassan Sodhro
Aruna Prem Bianzino
Cyrille Berger
Johannes Schmidt
Jordi Cucurull
Klara Stokes
Lena Buffoni
Leonardo Martucci
Michal Wrona
Stephanie Kosuch
Sudipta Chattopadhyay
Ulf Kargén
Unmesh Bordoloi

Tidigare doktorander (sedan 2005)

Adrian Lifa
Adrian Pop
Aleksandra Tesanovic
Alexandru Andrei
Ali Sahraee
Amir Aminifar
Annika Öhgren
Arian Maghazeh
Artur Wilk
August Ernstsson
Björn Hägglund
Bogdan Tanasa
Boris Schäfer
Calin Curescu
Christian Vestlund
Daniel de Leng
Daniel Karlsson
David Broman
David Hall
Eduard Turcan
Ekhiotz Vergara
Emma Larsdotter
Farrok G Zadegan
Felipe Boeira
Fredrik Kuivinen
Gustav Nordh
Hannes Uppman
Håkan Mattsson
Huanyu Li 
Ivan Ukhov
Jakob Rosén
Joe Steinhauer
John Wilander
Ke Jiang
Kristian Stavåker
Laurent Delsoières
Luis Cortes
Magnus Wahlström
Mahder Gebremehdin
Marcus Brohede
Maria Vasilevskaya
Martin Sjölund
Massi Raciti
Mattias Eriksson
Mattias Tiger
Mehdi Amirijoo
Meysam Aghighi
Mikhail Chalabine
Nicolas Melot
Nima Aghaee
Ola Angelsmark
Olov Andersson
Patrik Haslum
Per Magnus Olsson
Per Nyblom
Peter Andersson
Qiang Liu
Rahul Hiran
Robert Kaminski
Robin Kurtz
Rouhollah Mahfouzi
Shanai Ardi
Simon Ståhlberg
Soheil Samii
Tan He
Thomas Gustafsson
Tobias Teleman
Tomas Lööw
Tommy Ellkvist
Tommy Färnqvist
Ulf Kargén
Vaida Jakoniene
Valentina Ivanova
Vengatanathan Krishnamoorthi
Viacheslav Izosimov
Victor Lagerkvist
Vilhelm Dahllöf
Vlad Jahundovics
Zeinab Ganjei
Zlatan Dragisic

Om institutionen