Presentation

Jag forskar för närvarande om invandrarföretagande och anställning av invandrare i olika branscher. Mina stora forskningsströmmar är: kontextuella influenser på entreprenörskap, organisationsdynamik (inträde, utträde och tillväxt av nya organisationer) och påverkan av faktorer på meso- och makronivå på entreprenörsverksamhet, regionalt entreprenörskap och entreprenörsfinansiering.

Jag är författare till peer-reviewed artiklar, böcker och rapporter om dessa eller relaterade ämnen. Praktiska och politiska konsekvenser av denna forskning härleds i form av fallstudier och artiklar för offentlig debatt.

Jag granskar aktivt artiklar för tidskrifter som Small Business Economics, Entrepreneurship Theory & Practice, International Migration, Technological Forecasting and Social Change Journal, International Journal of Entrepreneurial Behavior och Research Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy.

Publikationer

Nyheter

Organisation