Fotografi av Aliaksei Kazlou

Aliaksei Kazlou

Universitetslektor

Min forskning fokuserar på invandring och entreprenörskap, etablering av invandrare på arbetsmarknaden och samhällseffekter av detta. Jag studerar organisationers utveckling, finansierat av ett akademiforskaranslag från FORMAS.

Presentation

Jag forskar för närvarande om invandrarföretagande och anställning av invandrare i olika branscher. Mina stora forskningsströmmar är: kontextuella influenser på entreprenörskap, organisationsdynamik (inträde, utträde och tillväxt av nya organisationer) och påverkan av faktorer på meso- och makronivå på entreprenörsverksamhet, regionalt entreprenörskap och entreprenörsfinansiering.

Jag är författare till peer-reviewed artiklar, böcker och rapporter om dessa eller relaterade ämnen. Praktiska och politiska konsekvenser av denna forskning härleds i form av fallstudier och artiklar för offentlig debatt.

Jag granskar aktivt artiklar för tidskrifter som Small Business Economics, Entrepreneurship Theory & Practice, International Migration, Technological Forecasting and Social Change Journal, International Journal of Entrepreneurial Behavior och Research Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy.

Publikationer

Nyheter

Organisation