Fotografi av Alma Persson

Alma Persson

Biträdande professor, Avdelningschef

Min forskning handlar om hur genusrelationer formar våra liv och livsvillkor, särskilt i arbetsliv och organisationer. Hur påverkas människors arbetsliv av genus och av normer kopplat till sexualitet, könsidentitet eller profession?

Genus i organisationer och arbetsliv

Som genusforskare med stort intresse för organisationer arbetar jag med frågor om genusrelationer, normer och arbetsvillkor. I min forskning har jag särskilt intresserat mig för hur genus och jämställdhet görs i mansdominerade organisationer.

I mitt avhandlingsarbete studerade jag genusrelationer i den svenska Försvarsmakten, och vad som hände med föreställningar om kvinnor, män och soldater i övergången från ett nationellt försvar till ett internationellt insatsförsvar. Sedan dess har jag fortsatt att följa Försvarsmakten, både med fokus på genus och hbtq-frågor. De två forskningsprojekt jag för närvarande medverkar i fokuserar på den könsneutrala värnplikt som just nu håller på att ta form i Sverige, men också på genus och säkerhetsarbete i en bredare nordisk kontext.

Undervisning

Utöver min forskning undervisar jag både vid LiU och vid andra lärosäten. På masterprogrammet Gender studies – intersectionality and change ansvarar jag för metodkursen ”Analytical tools”. Jag är också ansvarig för kursen ”Norm critical perspectives on design, power and change” på masterprogrammet i design vid tekniska högskolan. Utöver detta handleder jag uppsatser på grund- och avancerad nivå.

Publikationer

2022

Alma Persson, Fia Sundevall (2022) Det militära arbetets genusgränser: Inger-Lena Hultberg, Sveriges första och sista extra flygingenjörsaspirant Personhistorisk Tidskrift, Vol. 118, s. 28-44
Sanna Strand, Alma Persson, Fia Sundevall (2022) Solving 'the Uniform Issue': Gender and Professional Identity in the Swedish Military Nordic Journal of Working Life Studies, Vol. 12, s. 3-21 Vidare till DOI

2021

Beate Sløk-Andersen, Alma Persson (2021) Letting the right ones in: gendered boundary work in the military profession Transformations of the military profession and professionalism in Scandinavia, s. 49-70
Alma Persson (2021) "Nu lägger vi skammen på bordet": Terapeutiska strategier i mötet med våldsutsatta män Socialmedicinsk Tidskrift, Vol. 4, s. 684-690
Alma Persson, Malin Wieslander (2021) Genus i uniform: genusrelationer och arbetsvillkor inom polisen och försvaret Genus och professioner, s. 31-46

CV

Akademisk examen

• 2020
Docent i tema Genus, Linköpings universitet

• 2011
Filosofie doktorsexamen, tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet. Avhandling: ”Changing boundaries, defending boundaries. Gender relations in the Swedish Armed Forces.

• 2002
Filosofie magisterexamen, Samhälls- och kulturanalysprogrammet, Linköpings universitet


Anställningar

• 2018
Universitetslektor vid tema Genus, Linköpings universitet

• 2013
Biträdande universitetslektor vid tema Genus, Linköpings universitet

• 2012
Vikarierande universitetslektor vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer, Stockholms universitet

• 2005
Doktorand vid tema Teknik och socialförändring, Linköpings universitet


Ledningsuppdrag 

2019
Avdelningschef, tema Genus, Linköpings universitet

2017
Studierektor, tema Genus, Linköpings universitet 

 

Forskning

I media

Samtal om problem med sexuella trakasserier inom försvaret

Försvarsmakten vill bredda rekryteringen och att fler tjejer ska göra värnplikten men undersökningar visar att andelen rekryter som upplever sig ha utsatts för kränkande behandling av andra rekryter har ökat. Alma Persson, som forskar på införandet av den könsneutrala värnplikten vid Linköpings universitet och Peter Nilsson, chef för rekryteringen inom Försvarsmakten medverkar i SR:s Studio Ett.

Lyssna på Sveriges Radios hemsida

Samtal om införandet av den könsneutrala värnplikten

Försvarsmakten har svårt att locka unga kvinnor till värnplikten och når inte upp till målet om att en femtedel av rekryterna ska vara kvinnor. Samtidigt ska värnplikten byggas ut de kommande åren. Sveriges radio har besökt Södra skånska regementet, P7, och träffat en av få unga kvinnor som tjänstgör där.

Här kan du lyssna på det uppföljande samtalet med mig om min forskning om införandet av den könsneutrala värnplikten.

Sveriges Radio hemsida

Jämställdhet i näringslivet

Andersindex

Vad är Andersindex och varför  är det bättre att heta Anders än Gunilla om du vill bli vd?

Glastak och glaskorridorer på arbetsplatsen

Inläsning av Alma Persson för Fakultet Essä - en podcast om dig och din vardag.

Arbetsplatser tenderar bestå av likasinnade personer och där skapas lätt jargonger och normer som innebär gemenskap för vissa medan andra hamnar utanför. Även om man ofta talar om mångfald, inkludering och utveckling så är de osynliga hindren många.

Försvarsmakten och poliskåren är båda yrkesgrupper som förknippas med maskulinitet och tydliga manliga ideal - “Soldater är inte bara kollegor, de är också bröder som skulle göra vad som helst för varandra.” Vad innebär värdeord som mångfald och inkludering för dessa organisationer?

Pod

Nyheter

Organisation