Genus i organisationer och arbetsliv

Som genusforskare med stort intresse för organisationer arbetar jag med frågor om genusrelationer, normer och arbetsvillkor. I min forskning har jag särskilt intresserat mig för hur genus och jämställdhet görs i mansdominerade organisationer.  

I mitt avhandlingsarbete studerade jag genusrelationer i den svenska Försvarsmakten, och vad som hände med föreställningar om kvinnor, män och soldater i övergången från ett nationellt försvar till ett internationellt insatsförsvar. Sedan dess har jag fortsatt att följa Försvarsmakten, både med fokus på genus och hbtq-frågor. De två forskningsprojekt jag för närvarande medverkar i fokuserar på den könsneutrala värnplikt som just nu håller på att ta form i Sverige, men också på genus och säkerhetsarbete i en bredare nordisk kontext.

Undervisning

Utöver min forskning undervisar jag både vid LiU och vid andra lärosäten. På masterprogrammet Gender studies – intersectionality and change ansvarar jag för metodkursen ”Analytical tools”. Jag är också ansvarig för kursen ”Norm critical perspectives on design, power and change” på masterprogrammet i design vid tekniska högskolan. Utöver detta handleder jag uppsatser på grund- och avancerad nivå.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2019

2018

I media
Visa/dölj innehåll

Samtal om införandet av den könsneutrala värnplikten

Försvarsmakten har svårt att locka unga kvinnor till värnplikten och når inte upp till målet om att en femtedel av rekryterna ska vara kvinnor. Samtidigt ska värnplikten byggas ut de kommande åren. Sveriges radio har besökt Södra skånska regementet, P7, och träffat en av få unga kvinnor som tjänstgör där.

Här kan du lyssna på det uppföljande samtalet med mig om min forskning om införandet av den könsneutrala värnplikten.

 Sveriges Radio hemsida

Föreläsning om genus inom det svenska försvaret

Här kan du se en föreläsning om min forskning om genus inom det svenska försvaret. Jag menar att militären är en homosocial gemenskap som utestänger kvinnor. Trots att kvinnor numera är välkomna så sätter det mansdominerade arvet djupa spår och mansnormerna dominerar i språk och relationer. Föreläsningen en del i UR:s serie Samtiden

UR Samtiden - Genus och sexualitet i militären

Jämställdhet i näringslivet
Visa/dölj innehåll

Andersindex

Vad är Andersindex och varför  är det bättre att heta Anders än Gunilla om du vill bli vd?

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll