Fotografi av Anders Ljungman

Anders Ljungman

Universitetslektor, Avdelningschef, Docent

Docent och avdelningschef för Avdelningen för inflammation och infektion (II).

Små partiklar och deras toxicitet

Min forskning fokuserar på partiklars hälsoeffekter. Partiklar som är så små att de är luftburna och respirabla.

Partiklarna, som har en aerodynamisk diameter på 10 mikrometer eller mindre, PM10, utgör en betydande del av luftföroreningarna som påverkar vår hälsa. Forskningen som genomförts och pågår görs i nära samarbete med bland annat Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, VTI, i Linköping.

Arbetet har koncentrerats på förslitningspartiklar från däck och vägbana samt den inflammatoriska effekt dessa partiklar har i luftvägarna.

Parallellt med forskningen har jag ett starkt engagemang i utbildningen som ges vid Medicinska fakulteten och då främst läkarprogrammet och programmet i medicinsk biologi.

Examination och dess betydelse för lärandet är en viktig del i mitt utbildningsengagemang.

Nyheter

Publikationer

Publikationer i DiVA

2023

Ali Reza Nosratabadi, Mats Gustafsson, Karin Loven, Stefan Ljunggren, Ulf Olofsson, Saeed Abbasi, Goran Blomqvist, Helen Karlsson, Anders Ljungman, Flemming R. Cassee, Miriam E. Gerlofs-Nijland, Anders Gudmundsson (2023) Airway contraction and cytokine release in isolated rat lungs induced by wear particles from the road and tire interface and road vehicle brakes Inhalation Toxicology, Artikel 2289018 Vidare till DOI

2019

Ali Reza Nosratabadi, Pål Graff, Helen Karlsson, Anders Ljungman, Per Leanderson (2019) Use of TEOM monitors for continuous long-term sampling of ambient particles for analysis of constituents and biological effects Air quality, atmosphere and health, Vol. 12, s. 161-171 Vidare till DOI

2017

Zoltán Szabó, Eva Nylander, Anders Ljungman, Andreas Nilsson, Bo Davidsson (2017) Using a heart operation video with live comments to inspire students in pre-clinical studies - A pilot study MedEdPublish Vidare till DOI

Om mig

Undervisning

  • Läkarprogrammet
  • Biomedicinska analytikerprogrammet
  • Medicinsk biologi

Uppdrag

  • Avdelningschef, Avdelningen för Inflammation och infektion (II)
  • Stadiumkoordinator för Läkarprogrammet
  • Ingår i programutskottet för Läkarprogrammet

Relaterad forskning

Organisation