Små partiklar och deras toxicitet

Min forskning fokuserar på partiklars hälsoeffekter. Partiklar som är så små att de är luftburna och respirabla.

Partiklarna, som har en aerodynamisk diameter på 10 mikrometer eller mindre, PM10, utgör en betydande del av luftföroreningarna som påverkar vår hälsa. Forskningen som genomförts och pågår görs i nära samarbete med bland annat Statens Väg- och Transportforskningsinstitut, VTI, i Linköping.

Arbetet har koncentrerats på förslitningspartiklar från däck och vägbana samt den inflammatoriska effekt dessa partiklar har i luftvägarna.

Parallellt med forskningen har jag ett starkt engagemang i utbildningen som ges vid Medicinska fakulteten och då främst läkarprogrammet och programmet i medicinsk biologi.

Examination och dess betydelse för lärandet är en viktig del i mitt utbildningsengagemang.

Nyheter

Publikationer

Publikationer i DiVA

2019

2017

2015

Om mig

Undervisning

  • Läkarprogrammet
  • Biomedicinska analytikerprogrammet
  • Medicinsk biologi

Uppdrag

  • Avdelningschef, Avdelningen för Inflammation och infektion (II)
  • Stadiumkoordinator för Läkarprogrammet
  • Ingår i programutskottet för Läkarprogrammet

Relaterad forskning

Organisation