Bioetik

Bioetik kan definieras som studiet av etiska problem som väcks av livsvetenskaperna. Bioetik i denna vida mening inkluderar inte bara medicinsk etik utan även djuretik och miljöetik.

I min forskning fokuserar jag primärt på etiska problem inom fem olika områden: 

 • humangenetik och genteknik (t.ex. genetisk testning direkt till konsumenter och genredigering) 
 • personlig hälsoövervakning (t.ex. assisterande teknologier för personer med hjärtsvikt eller demens) 
 • folkhälsa (t.ex. sömnproblem och pandemier) 
 • djurförsök (t.ex. framställning och användning av genmodifierade djur i biomedicinsk forskning) 
 • klimatförändringar (t.ex. kött och klimat, nationellt egenintresse och klimat, AI och klimat).

Publikationer

2023

2022

2021

2019

2018

CV

CV

 • Professor emeritus, 2018
 • Föreståndare för Centrum för tillämpad etik, Linköpings universitet, 2007
 • Professor i bioetik, Centrum för tillämpad etik, Linköpings universitet, 2004
 • Universitetslektor i tillämpad etik vid Centrum för tillämpad etik, Linköpings universitet, 2003
 • Docent i etik, Uppsala universitet, 2001
 • Gästforskare vid Center for Biomedical Ethics, Case Western Reserve University, Cleveland OH, USA, 1997
 • Föreståndare för Forskningsetiskt forum vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, 1995-1998
 • Forskare vid medicinska fakulteten, Uppsala universitet, 1994-2003
 • Fil. dr i religionsfilosofi, Uppsala universitet, 1994
 

Relaterat innehåll