Gener, hälsoövervakning, labbråttor och klimatförändring

Bioetik är studiet av etiska problem som väcks av livsvetenskaperna. Bioetik i denna vida mening inkluderar inte bara biomedicinsk etik utan även djuretik och miljöetik. I min forskning fokuserar jag primärt på fyra olika områden: gen-etik, hälsoövervakningsetik, djurförsöksetik och klimatetik.

Gen-etik

Humangenetiken har gjort stora framsteg de senaste 25 åren. Denna utveckling väcker en rad etiska frågor. På vilka villkor bör det vara tillåtet för företag att erbjuda genetisk testning via internet direkt till konsumenten? Bör genetisk vägledning vid fosterdiagnostik vara rådgivande eller icke-rådgivande? I vilken utsträckning är det etiskt acceptabelt att modifiera människors gener? Detta är några av de frågor jag studerar.


Hälsoövervakningsetik

Mitt andra intresseområde är användningen av informations- och kommunikationsteknologier i hälso- och sjukvården. Nya tekniker gör det möjligt att övervaka patienter i deras hem, till exempel med fallsensorer eller sensorer utanpå eller inuti kroppen. Jag undersöker webbretoriken hos företag som erbjuder dylika tekniker och diskuterar frågor kring personlig integritet och prioriteringar.


Djurförsöksetik

Djurförsök utgör en central del av biomedicinsk forskning. Men djurförsök är också kontroversiell bland allmänheten. I min forskning fokuserar jag primärt på etiska frågor som väcks av framställning och användning av genetiskt modifierade djur i djurförsök, men jag diskuterar också djurförsök mer allmänt.


Klimatetik

Mitt fjärde område är klimatetik. Klimatförändringar är en mycket het fråga inom politiken. Många olika samhällssektorer bidrar till växthusgasutsläpp. Jag fokuserar på frågan om motverkan av klimatförändringar i den utsträckning de orsakas av köttproduktion och köttkonsumtion. En viktig fråga är: är minskning av köttkonsumtion en etiskt önskvärd åtgärd för att motverka klimatförändring?

Publikationer
Visa/dölj innehåll

CV
Visa/dölj innehåll

CV

  • Professor emeritus, 2018
  • Föreståndare för Centrum för tillämpad etik, Linköpings universitet, 2007
  • Professor i bioetik, Centrum för tillämpad etik, Linköpings universitet, 2004
  • Universitetslektor i tillämpad etik vid Centrum för tillämpad etik, Linköpings universitet, 2003
  • Docent i etik, Uppsala universitet, 2001
  • Gästforskare vid Center for Biomedical Ethics, Case Western Reserve University, Cleveland OH, USA, 1997
  • Föreståndare för Forskningsetiskt forum vid Uppsala universitet och Sveriges lantbruksuniversitet, 1995-1998
  • Forskare vid medicinska fakulteten, Uppsala universitet, 1994-2003
  • Fil. dr i religionsfilosofi, Uppsala universitet, 1994
 

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll