Centrum för tillämpad etik och forskningsmiljön Tillämpad etik

Bild på jordglob, stetoskop mm
Foto: Istockphoto

Centrum för tillämpad etik (CTE) är ett fakultetsöverbryggande centrum vid Linköpings universitet. Här möts forskare, lärare och studenter för att tillsammans bearbeta etiska frågor.

Vi har de senaste åren kunnat se ett ökat intresse för etiska frågor och särskilt för tillämpad etik. Vi står inför en mängd nya etiska utmaningar.

  • Informations- och kommunikationsteknologin förändrar samhället på olika sätt. Hur ska vi använda alla de möjligheter som den nya tekniken ger utan att vi, kanske på ett omärkligt sätt, förlorar kontrollen?
  • Forskaren kan samla allt fler registeruppgifter om försökspersoner. Var dras gränsen för den personliga integriteten?
  • I strävan mot ökad effektivitet uppföds mängder med djur i fabriksliknande former. Har vi inte moraliska skyldigheter också gentemot djuren?
  • Gentekniken gör det möjligt att i allt större utsträckning upptäcka ärftliga sjukdomar. Hur kan vi på ett ansvarsfullt sätt använda oss av denna kunskap?
  • Nya medicinska möjligheter i kombination med begränsade ekonomiska resurser reser frågan om prioriteringar: Vem ska få tillgång till vård?
  • Politiken tycks allt mer styras av ekonomisk rationalitet. Hur kan en etik för politiken se ut idag?
  • Genom globaliseringen knyts människor i skilda delar av världen närmare varandra och nationsgränserna blir mindre betydelsefulla. Men vilka normer skall styra den nya globaliserade världsordningen?

Centrum för tillämpad etik är en resurs för de olika fakulteterna vid Linköpings universitet. Vi ger kurser i etik och tillämpad etik. Vi har också en engelskspråkig masterutbildning i tillämpad etik. Forskningsprojekten behandlar olika frågor inom den tillämpade etiken såsom medicinsk etik, forskningsetik, etik och politik, djuretik, miljöetik, tekniketik, etik och migration, och etik och globalisering.

Program och fristående kurserVisa/dölj innehåll

ForskningsnyheterVisa/dölj innehåll

KontaktVisa/dölj innehåll

MedarbetareVisa/dölj innehåll

StyrelseVisa/dölj innehåll

Styrelse

Göran Collste, professor (ordf.)

Jakob Cromdal, professor, Utbildningsvetenskap

Marit Karlsson, lektor, Hälsouniversitetet

Jason Martin, doktorand

Elena Namli, professor, Uppsala universitet

Helena Röcklinsberg, lektor, Sveriges lantbruksuniversitet

Uno Wennergren, professor, Tekniska högskolan

Lars Vikinge, kommunalråd, Linköpings kommun

Kristin Zeiler, docent, Filosofiska fakulteten

 

Forskarstuderande

Klein Fernandez

Jose Tomacruz

LänkarVisa/dölj innehåll