Centrum för tillämpad etik

Bild på jordglob, stetoskop mm
Foto: Istockphoto

Centrum för tillämpad etik (CTE) är ett fakultetsöverbryggande centrum vid Linköpings universitet. Här möts forskare, lärare och studenter för att tillsammans bearbeta etiska frågor.

Vi har de senaste åren kunnat se ett ökat intresse för etiska frågor och särskilt för tillämpad etik. Vi står inför en mängd nya etiska utmaningar.

  • Informations- och kommunikationsteknologin förändrar samhället på olika sätt. Hur ska vi använda alla de möjligheter som den nya tekniken ger utan att vi, kanske på ett omärkligt sätt, förlorar kontrollen?
  • Forskaren kan samla allt fler registeruppgifter om försökspersoner. Var dras gränsen för den personliga integriteten?
  • I strävan mot ökad effektivitet uppföds mängder med djur i fabriksliknande former. Har vi inte moraliska skyldigheter också gentemot djuren?
  • Gentekniken gör det möjligt att i allt större utsträckning upptäcka ärftliga sjukdomar. Hur kan vi på ett ansvarsfullt sätt använda oss av denna kunskap?
  • Nya medicinska möjligheter i kombination med begränsade ekonomiska resurser reser frågan om prioriteringar: Vem ska få tillgång till vård?
  • Politiken tycks allt mer styras av ekonomisk rationalitet. Hur kan en etik för politiken se ut idag?
  • Genom globaliseringen knyts människor i skilda delar av världen närmare varandra och nationsgränserna blir mindre betydelsefulla. Men vilka normer skall styra den nya globaliserade världsordningen?

Centrum för tillämpad etik är en resurs för de olika fakulteterna vid Linköpings universitet. Vi ger kurser i etik och tillämpad etik. Vi har också en engelskspråkig masterutbildning i tillämpad etik. Forskningsprojekten behandlar olika frågor inom den tillämpade etiken såsom medicinsk etik, forskningsetik, etik och politik, djuretik, miljöetik, tekniketik, etik och migration, och etik och globalisering.

Nya artiklar

Nordgren, A (2023), Pandemics and the precautionary principle: an analysis taking the Swedish Corona Commission's report as a point of departure Medicine, Health care and Philosophy

Lindblom L, Namli E (2022), From the Editors De Ethica, Vol. 7, s. 1-2, DOI

Gustavsson E, Björk J (2022), The Ethical Relevance of "Alternatives" in Health Care Priority Setting - The Case of Preexposure Prophylaxis (PrEP) of HIV The Yale Journal of Biology and Medicine, Vol. 95, s. 359-365

Gustavsson E (2022), Vi måste prata om vårdens prioriteringar i kristid Forskning & framsteg

Gustavsson E, Kåreklint L (2022),The resilience of health care systems and priority setting ethics BMJ Global Health 2022;7:A13.

Gustavsson E, Kåreklint L (2022), Prioriteringar inför händelse av kris och krig Prioriteringscentrum – 20 år i rättvisans tjänst, Forskning & Framsteg s. 139-145

Gustavsson E, Raaschou P, Larfars G, Sandman L, Juth N (2022), Comments: The ethics of disease-modifying drugs targeting Alzheimer disease: response to our commentators (vol.47, issue 9, page :608-614) Journal of Medical Ethics, Vol. 48, DOI

Collste, G (2022), Communication of ethics – across cultural boundaries. Sage Journals.

Collste, G (2022), ‘Where you live should not determine whether you live’. Global justice and the distribution of COVID-19 vaccine. Ethics & Global Politics.

Nordgren, A (2022), Artificial intelligence and climate change: ethical issues. Journal of Information, Communication and Ethics in Society. DOI 10.1108/JICES-11-2021-0106.

Nordgren, A (2021), Pessimism and Optimism in the Debate on Climate Change: A Critical Analysis. Journal of Agricultural and Environmental Ethics 34(4). DOI: 10.1007/s10806-021-09865-0.

Lindblom L (2021), Stabil rättvisa - Rawls stabilitetskriterium för rättviseteorier Tidskrift för politisk filosofi, Vol. 25, s. 63-75

Lindblom L (2021), Hur värden hänger ihop, och hur det hänger ihop med rättvisa svenskfilosofi.se

Lindblom L, Namli E (2021), De Ethica

Lindblom, L (2021), Justice and Exploitation in Cohen's Account of Socialism, i The Journal of Value Inquiry
 
Gustavsson, E., Galvis, G. & Juth, N. (2020), Genetic testing for breast cancer risk, from BRCA1/2 to a seven gene panel: an ethical analysis, i BMC Medical Ethics 
 
Bülow, W. & Lindblom, L. (2020), The Social Injustice of Parental Imprisonment, i Moral Philosophy and Politics 
 
 
Lindblom, L (2020), Likvärdighet och jämlikhet, i Tidskrift för politisk filosofi

Gustavsson, E. et al. (2020), The ethical dilemma of granulocyte transfusions, i Clinical Ethics

Gustavsson, E. & Tinghög, G. (2020), Needs and cost-effectiveness in health care priority setting, i Health and Technology

Palm, E (2020), Externalized Migration Governance and the Limits of Sovereignty: The Case of Partnership Agreements between EU and Libya, i Theoria

Nordgren, A (2019), Designing Preclinical Studies in Germline Gene Editing: Scientific and Ethical AspectsJournal of Bioethical Inquiry 16(4): 559-570.

Palm, E (2019), Kevin Macnish The Ethics of Surveillance - An Introduction. Routledge, New York, 2017. 216 pp. isbn 978‐1‐138‐64378‐9 Theoria

Program och fristående kurser

Etik 1, grundkurs, 15 hp

Etik 1 ger en introduktion till etikens grundläggande frågor som hur vi bör leva, vad som är ett gott och rättvist samhälle, men också till sådana etiska frågeställningar som vi ställs för i vardagen och i arbetslivet, både på en individuell, samh...

Biomedical Ethics, basic course, 7.5 hp

Can abortion be morally defensible? Would it be ethically acceptable to genetically enhance our children to become more intelligent? Should physician-assisted suicide be allowed for terminally ill patients suffering unbearable pain? When not all c...

Business Ethics, basic course, 7.5 hp

Business ethics includes both the general question of the interface between business and ethical theory, and more specific questions such as the nature, purpose and social responsibility of business corporations, professionalism, corporate decisio...

Forskningsmiljön Filosofi och tillämpad etik

Forskningsnyheter

Kontakt

Tillförordnad föreståndare

Besöksadress

Campus Valla
Hus Key, plan 4

Postadress

Linköpings universitet
Centrum för tillämpad etik
581 83 Linköping

Medarbetare

Styrelse

Styrelse

Göran Collste, professor (ordf.)

Jakob Cromdal, professor, Utbildningsvetenskap

Marit Karlsson, lektor, Hälsouniversitetet

Jason Martin, doktorand

Elena Namli, professor, Uppsala universitet

Helena Röcklinsberg, docent, Sveriges lantbruksuniversitet

Uno Wennergren, professor, Tekniska högskolan

Lars Vikinge, kommunalråd, Linköpings kommun

Kristin Zeiler, professor, Filosofiska fakulteten

 

Forskarstuderande

Tulsa Jansson

Relaterat innehåll

Organisation