Samtida moralfilosofi , estetik och filosofins historia

Mina två forskningsinriktningar är moraliskt ansvar, då särskilt kollektivt ansvar, och emotionsfilosofi. Inom det första området har jag i min forskning framförallt ägnat mig åt frågan om vissa grupper förmår att handla och bära ansvaret för vad som händer. Mitt andra forskningsintresse rör sammanhang mellan emotioner och värden.

Jag är biträdande projektledare för forskningsprojektet "Gothenburg Responsibility Project" som fokuserar på moraliskt och juridiskt ansvar. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet under perioden 2014-2024 och har sitt säte på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet.

Länk till projektets hemsida.

Publikationer

Publikationslista i DiVA

2022

2021

Akademisk examen

  • Fil dr, Central European University, 2008

Forskningsnätverk 

Sociala  medier

Forskningsmiljön Filosofi och tillämpad etik