Forskningsintressen 

Konflikter och konflikthantering 

Motivation för lärande 

Kvalitativ forskningsmetodik, speciellt Empirisk fenomenologi och Grounded theory 

CV

Filosofie magisterexamen i pedagogik 1979 

Folkhögskollärarexamen 1992 

Filosofie doktorsexamen i pedagogik 1996 

Docent 2008 

Biträdande professor 2012

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2019

Andrzej Szklarski (2019) Fenomenologi Handbok i kvalitativ analys , s. 148-164

2018

2015

Andrzej Szklarski (2015) Fenomenologi Handbok i kvalitativ analys , s. 131-147

UndervisningVisa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll