Fotografi av Andrzej Szklarski

Andrzej Szklarski

Biträdande professor

Forskningsintressen 

Konflikter och konflikthantering 

Motivation för lärande 

Kvalitativ forskningsmetodik, speciellt Empirisk fenomenologi och Grounded theory 

CV

Filosofie magisterexamen i pedagogik 1979 

Folkhögskollärarexamen 1992 

Filosofie doktorsexamen i pedagogik 1996 

Docent 2008 

Biträdande professor 2012

Publikationer

2022

Andrzej Szklarski (2022) Konflikthantering och Korczaks pedagogik Fostran med kärlek och respekt, s. 129-148

2021

Andrzej Szklarski (2021) Hantering av gymnasieungdomars vardagliga konflikter med jämnåriga. Venue, Vol. 19 Vidare till DOI

2019

Andrzej Szklarski (2019) Fenomenologi Handbok i kvalitativ analys, s. 148-164
Andrzej Szklarski (2019) Skolan som en arena för socialt samspel och konflikthantering Lära till yrkeslärare, s. 175-192

2018

Andrzej Szklarski (2018) Promoting Constructive Collaborative Conflict Management Through a Game Theory Inspired Approach Labor et Educatio, Vol. 6, s. 213-236 Vidare till DOI

Undervisning

Organisation