Presentation

Jag är kanslichef för Medicinska fakulteten

Jag ansvarar för planeringen av fakultetsledningens ärenden. Jag ingår ibland annat i fakultetsledningen, universitetssjukvårdskommittén och leder Kanslichefens ledningsgrupp.

Publikationer Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll

Kollegor Visa/dölj innehåll