Presentation

Jag är kanslichef för Medicinska fakulteten

Jag ansvarar för planeringen av fakultetsledningens ärenden. Jag ingår ibland annat i fakultetsledningen, universitetssjukvårdskommittén och leder Kanslichefens ledningsgrupp.

Publikationer

Organisation

Kollegor