Presentation

Jag är kanslichef och hanterar de administrativa frågorna inom Medicinska fakulteten.

Inom Medicinska fakulteten finns följande verksamheter: Medicinska fakultetskansliet, Studentenheten, Clinicum, Core Facility, Forum Östergötland, Biobanksfaciliteten och Centrum för biomedicinska resurser. Kanslichefen medverkar i flera organ såsom fakultetsledningen, Medfaks ledningsråd, LiUs kanslichefsgrupp och de organ som verkar för samverkan inom Region Östergötland och hela Sydöstra sjukvårdsregionen.

Publikationer Visa/dölj innehåll