Fotografi av Anette Philipsson

Anette Philipsson

Kanslichef, Avdelningschef

Som kanslichef ansvarar jag för information och samordning av arbetet inom fakultetens enheter.

Presentation

Jag är kanslichef för Medicinska fakulteten

Jag ansvarar för planeringen av fakultetsledningens ärenden. Jag ingår ibland annat i fakultetsledningen, universitetssjukvårdskommittén och leder Kanslichefens ledningsgrupp.

Publikationer

2005

Karolina Andersson, Eva Lindblad, Karin Mårdsjö Blume, Ulf Nilsson, Anette Philipsson, Maria Sundkvist (2005) Livet som doktorand vid Linköpings universitet: Resultat från en enkätundersökning våren 2004

Organisation

Kollegor