andfr39

Anders Fridberger

Prefekt, Professor

Innerörats sinnesceller är fantastiska små skapelser som reagerar på rörelser mindre än en miljarddels meter. I min forskning försöker jag förstå hur detta är möjligt och vi försöker också finna nya vägar att behandla och förebygga hörselnedsättning.

Se skönheten i att höra

Naturens teknik för att höra är vacker, sinnrik och fascinerande

Innerörat på en hamsterSom medicinstudent påbörjade jag ett forskningsprojekt hos Åke Flock och Mats Ulfendahl vid Karolinska Institutet.

Anders Fridberger i labbet I ett operationsmikroskop såg jag hörselorganet, och slogs av dess skönhet – en nästan perfekt spiral av glittrande Hensen- och sinnesceller, vars funktion vid den tidpunkten var dåligt känd. Innerörat fortsätter att fascinera mig och jag vill fortfarande lära mig mer om hur det fungerar.  Min forskning handlar om hur hörselorganet ”översätter” ljud till elektriska signaler.

Denna omvandling, som har grundläggande betydelse för hörselförmågan, beror av små utskott, stereocilier, på innerörats sinnesceller. För att studera stereociliernas funktion har min forskargrupp utvecklat en ny metod för snabb konfokalmikroskopi.

Med mikroskopet kan man direkt observera sinnescellernas ljudutlösta rörelser – vi kan se hur vi hör – och rörelsernas storlek och riktning beräknas sedan med hjälp av optisk flödesanalys.

Vimeofilm med Anders Fridberger

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Tetsuji Yamashita, Pierre Hakizimana, Siva Wu, Ahmed Hassan, Stefan Jacob, Jamshid Temirov, Jie Fang, Marcia Mellado-Lagarde, Richard Gursky, Linda Horner, Barbara Leibiger, Sara Leijon, Victoria E Centonze, Per-Olof Berggren, Sharon Frase, Manfred Auer, William E Brownell, Anders Fridberger, Jian Zuo (2015)

PLOS Genetics , Vol.11 Vidare till DOI

Sripriya Ramamoorthy, Dingjun Zha, Fangyi Chen, Steven L. Jacques, Ruikang Wang, Niloy Choudhury, Alfred L. Nuttall, Anders Fridberger (2014)

Journal of Neuroscience , Vol.34 , s.9051-9058 Vidare till DOI

Pierre Hakizimana, William E Brownell, Stefan Jacob, Anders Fridberger (2012)

Nature Communications , Vol.3 Vidare till DOI

Visa/dölj innehåll

Om mig
Visa/dölj innehåll

CV

 • 2013 --
  Professor vid Linköpings Universitet 
 • 2010 - 2013
  Universitetslektor, Karolinska Institutet
 • 2006
  Docent i Fysiologi, Karolinska Institutet

Övriga uppdrag

 • Bihandledare för 2 doktorander, huvudhandledare för 1
 • 4 postdocs i forskargruppen
 • Lärarrepresentant i IKEs institutionsstyrelse
 • Ledamot i anställningsnämnden för nyrekrytering
 • Ledamot av CBRs styrelse
 • Ledamot av styrgruppen för strategiområdet för systemneurobiologi
 • Suppleant i djuretiknämnden
 • Ledamot av bedömargrupp MH-D3 på Vetenskapsrådet
 • Medlem av strategiområdet för systemneurovetenskap

Undervisning

 • Läkarprogrammet
 • Masterprogrammet i biomedicin

Utmärkelser

Forskning
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll