Fotografi av Ann-Charlotte Bivall

Ann-Charlotte Bivall

Universitetslektor, Avdelningschef

Vi lär ständigt och i sammanhang där andra också ingår. Idag ser vi en explosion av ny teknologi, därav genomsyras både min forskning och undervisning av frågor om hur det förändrar våra dagliga praktiker inom arbetslivet, utbildning och fritid.

Presentation

Genom empiriska studier av autentiska arbetsmiljöer vill jag bidra till en ökad förståelse för hur kunnande och kommunikation organiserar och organiseras i professionellas aktiviteter. Med andra ord är jag intresserad av frågor inom utbildningsvetenskap och pedagogik som generellt relaterar till frågor om fortsatt lärande och utveckling och kollektivt kunnande. Framförallt är jag intresserad av empiriska undersökningar av kunnande och samarbete från deltagarnas perspektiv i det att de utför sina dagliga arbetsuppgifter. I min avhandling har jag studerat hur sådana kommunikativa aktiviteter, med stöd av lokala teknologier, används som resurser i organisering av kontinuerligt lärande och delande av kunnande inom ett team av kvalificerade helpdeskingenjörer. 

Forskningsnätverk och forskargrupper

Swedish Educational Research Association (SWERA)

Forskningsmiljön Arbete och arbetsliv

Undervisning

Beteendevetenskaplig grundkurs, Pedagogik, Kandidatprogrammet i personal- och arbetsvetenskap

CV

2015 Fil Dr i pedagogik, Göteborgs Universitet 


Publikationer

2021

2020

Organisation