Fotografi av Ann-Charlotte Bivall

Ann-Charlotte Bivall

Proprefekt, Universitetslektor, Avdelningschef

Vi lär ständigt och i sammanhang där andra också ingår. Idag ser vi en explosion av ny teknologi, därav genomsyras både min forskning och undervisning av frågor om hur det förändrar våra dagliga praktiker inom arbetslivet, utbildning och fritid.

Presentation

Genom empiriska studier av autentiska arbetsmiljöer vill jag bidra till en ökad förståelse för hur kunnande och kommunikation organiserar och organiseras i professionellas aktiviteter. Med andra ord är jag intresserad av frågor inom utbildningsvetenskap och pedagogik som generellt relaterar till frågor om fortsatt lärande och utveckling och kollektivt kunnande. Framförallt är jag intresserad av empiriska undersökningar av kunnande och samarbete från deltagarnas perspektiv i det att de utför sina dagliga arbetsuppgifter. I min avhandling har jag studerat hur sådana kommunikativa aktiviteter, med stöd av lokala teknologier, används som resurser i organisering av kontinuerligt lärande och delande av kunnande inom ett team av kvalificerade helpdeskingenjörer. 

Forskningsnätverk och forskargrupper

Swedish Educational Research Association (SWERA)

Forskningsmiljön Arbete och arbetsliv

Undervisning

Beteendevetenskaplig grundkurs, Pedagogik, Kandidatprogrammet i personal- och arbetsvetenskap

CV

2015 Fil Dr i pedagogik, Göteborgs Universitet 


Publikationer

2021

Ann-Charlotte Bivall, Annika Lindh, Maria Gustavsson (2021) Students' interprofessional workplace learning in clinical placement Professions & Professionalism, Vol. 11 Vidare till DOI
Maria Gustavsson, Ann-Charlotte Bivall, Annika Lindh Falk (2021) Verksamhetsförlagd utbildning: - mellan högskola och vård- och omsorgsgivare
Ann-Charlotte Bivall, Maria Gustavsson, Annika Lindh Falk (2021) Conditions for collaboration between higher education and healthcare providers organising clinical placements Higher Education, Skills and Work-based Learning, Vol. 11, s. 798-810 Vidare till DOI
Åsa Mäkitalo, Ann-Charlotte Bivall, Roger Säljö (2021) Our business is problem-solving: learning, remembering and inscriptions at the it helpdesk Learning as social practice: beyond education as an individual enterprise, s. 12-29

2020

Ann-Charlotte Bivall (2020) "Knöligt men värdefullt" : En utvärderingsrapport om samverkan i ett multiprofessionellt, tvärsektoriellt innovationsprojekt

Organisation