Fotografi av Anna Eronn

Anna Eronn

Koordinator

Jag jobbar som forskningskoordinator på Biogas Solutions Research Center.

Presentation

Jag arbetar som forskningskoordinator på Program Office och ingår i ledningen för Biogas Solutions Research Center (BSRC). BSRC är ett nationellt kompetenscentrum som syftar till att skapa en stark, nationell kompetensbas som mynnar ut i industriellt och samhälleligt motiverad forskning om och utveckling av biogasfrågor.

Forskning

Organisation