Fotografi av Anna Hallén

Anna Hallén

Administrativ chef, Avdelningschef

Min roll som administrativ chef

Mitt uppdrag är att tillsammans med avdelningens medarbetare skapa förutsättningar för delaktighet, engagemang och utveckling. Utifrån detta ska vi på bästa sätt stödja kärnverksamheten genom professionellt och ändamålsenligt administrativt stöd.

Kollegor

Organisation