Presentation

Jag är anställd vid Kommunikations- och marknadsavdelningen, men arbetar som kommunikationskonsult på HR-avdelningen. 

Jag arbetar med både intern och extern kommunikation. Kommunikation ska göra nytta. Min uppgift är att planera och producera relevant innehåll till rätt målgrupp i rätt kanal. Målet är att stärka LiU som attraktiv arbetsgivare. Jag är van att ha rollen som både strateg, kreatör och producent.   

Publikationer

Här arbetar jag

Aktuellt om LiU