Fotografi av Annika Taghizadeh Larsson

Annika Taghizadeh Larsson

Universitetslektor

Idéer om vad som är normalt i en viss ålder eller fas av livet förekommer ofta t ex i media, i politiska diskussioner och i vardagligt samspel. Sådana ofta omedvetna tillämpningar av åldersnormer samt deras konsekvenser står i fokus i min forskning.

Åldersnormer och balansgången mellan att skyddamänniskor och låta dem bestämma själva

När jag antogs till NISALs forskarutbildning 2003 hade jag ägnat mig åt socialt arbete inom äldre- och funktionshinderområdet i många år: som vårdbiträde, som undersköterska och som
biståndshandläggare. De frågor jag idag ägnar mig åt i min forskning har koppling till dessa erfarenheter. 

Min forskning är huvudsakligen inriktad på hur åldersnormer och ideer om vad som är normalt i olika åldrar tillämpas i olika sammanhang och av olika aktörer – samt vilka konsekvenser dessa tillämpningar får. Ett annat forskningsintresse rör vårt gemensamma och välfärdssystemets ansvar för att tillgodose människors behov av stöd kontra människors rätt att själva bestämma över sina liv.

Publikationer i urvalVisa/dölj innehåll

Johannes Österholm Hjalmarsson, Annika Tagizadeh Larsson, Anna Olaison (2015)

, Journal of Gerontological Social Work , Vol.58 , s.613-636 Vidare till DOI

Annika Taghizadeh Larsson, Eva Jeppsson-Grassman (2012)

Sociology of Health and Illness , Vol.34 , s.1156-1169 Vidare till DOI

Håkan Jönson, Annika Taghizadeh Larsson (2009)

Journal of Aging Studies , Vol.23 , s.69-77 Vidare till DOI

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2019

Forskning om medborgarskap och demensVisa/dölj innehåll

Forskningsgrupper/-projekt

Sedan 2011 är jag verksam vid CEDER - Centrum för demensforskning.

Vid CEDER ingår jag i en forskargrupp som särskilt ägnar sig åt frågor rörande medborgarskap och demens och tillhör också det internationella nätverket "Citizenship and Dementia: International Research Network". 2014 startade jag upp ett nytt forskningsprojekt med titeln: Att leva med demens och ha personlig assistans: självbestämmande och vardagsliv. Jag medverkar också i ett projekt rörande biståndshandläggning och demens. Ett annat forskningsintresse med anknytning till CEDER rör frågor kring ställföreträdarskap och demenssjukdom, dvs hur, när, av vem och på vilka grunder vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga företräds.

Fr.o.m. 1 jan 2015 medverkarjag  i det Forte-finansierade projektet  Improving everyday conditions by reconceptualising elder care through the lense of disability policies som leds av Håkan Jönson, Lunds universitet.

Nätverk och uppdragVisa/dölj innehåll

Nätverk/Uppdrag

Tillsammans med Andreas Motel-Klingebiel, NISAL; Clary Krekula, Karlstads universitet och Fredrik Snellman, Umeå universitet representerar jag Sverige i en nystartad COST-aktion med fokus på ålderism. Ett annat exempel på ett nätverk som jag är aktiv inom är Nätverket för socialvetenskaplig äldreforskning.

UndervisningVisa/dölj innehåll

NyheterVisa/dölj innehåll