Fotografi av Anna Ljusberg

Anna Ljusberg

Legitimerad sjukhusfysiker och doktorand. I min forskning använder jag mig av kvantitativa bilder från magnetkameraundersökningar för att förbättra diagnostik och behandling av patienter med hjärntumörer.

Presentation

Kvantitativ MR och dess potentiella nytta för patienter med hjärntumörer

Som legitimerad sjukhusfysiker har jag jobbat nästan 10 år med strålbehandling på Universitetssjukhuset i Linköping. I min forskning fokuserar jag på hur vi med hjälp av avancerade magnetkamera undersökningar (MR) bättre kan detektera och identifiera hjärntumörer samt följa förändringar i hjärnan till följd av behandlingen.

Hjärntumörer förekommer hos både vuxna och barn och är en allvarlig sjukdom. Ungefär hälften av alla vuxna som diagnostiseras med en hjärntumör avlider. För barn är överlevnadsgraden något bättre, ca 85 % överlever. För de som överlever sätter dock behandlingen spår långt efter insjuknandet, för barn kan kognitiv påverkan finnas resten av livet. Det finns därför ett stort behov av att bättre kunna förstå behandlingens effekter med bättre medicinska bilder för att i framtiden kunna optimera behandlingen för varje patient.

Om mig

CV

2023-2024 Ordförande CMIV forskarskola
2022- Doktorand Linköpings universitet
2016-2021 Specialistsjukhusfysikerutbildning
2015- Sjukhusfysiker Universitetssjukhuset Linköping, Region Östergötland
2013-2015 Sjukhusfysiker, Landstinget Dalarna
2008-2013 Sjukhusfysikerexamen, Lunds universitet

Publikationer

2023

Anna Ljusberg, Ida Blystad, Peter Lundberg, Emelie Adolfsson, Anders Tisell (2023) Radiation-dependent demyelination in normal appearing white matter in glioma patients, determined using quantitative magnetic resonance imaging Physics and Imaging in Radiation Oncology, Vol. 27, Artikel 100451 Vidare till DOI
Xuqin Xie, Chuanwen Fan, Bin Luo, Jing Zhang, Lasse Jensen, Jonas Burman, Carolin Jönsson, Anna Ljusberg, Peter Larsson, Zengren Zhao, Xiao-Feng Sun (2023) APR-246 Enhances Colorectal Cancer Sensitivity to Radiotherapy Molecular Cancer Therapeutics, Vol. 22, s. 947-961 Vidare till DOI

Forskning

Organisation