Styrkeområdet Cancer

Högprofilerad cancerforskning

Cancer är ett gemensamt forskningsnätverk för forskare och kliniker vid Linköpings universitet och Region Östergötland.

Nätverket inkluderar cirka 40 forskargrupper, där forskningen riktas mot cancerdiagnos, patogenes och behandling. Unikt för Cancer är att det innehåller forskare från en mängd discipliner, från klinik till ingenjörsvetenskap. Genom att stödja tvärvetenskaplig forskning bygger vi på starka traditioner vid Linköpings Universitet och Region Östergötland för att bilda en stark plattform för cancerforskning med målet att förbättra cancerpatienters överlevnad och vård.

Vision

Vårt mål är att skapa en profilmiljö för cancerforskning vid Linköpings universitet/Region Östergötland och höja nivån på LiU/RÖ:s cancerforskning genom fler kvalitativa publikationer samt större och fler excellenta anslag.

Nätverket Cancer ska uppnå sin vision genom att:

  • skapa gemenskap för cancerforskningen på LiU/RÖ
  • stärka de tvärvetenskapliga knytpunkterna för cancerforskningen på LiU/RÖ
  • vara en katalysator för samarbetsprojekt inom cancerområdet
  • bygga på existerande starka miljöer och förstärka kopplingarna mellan dessa

Linköping Cancer Center

Linköpings universitet är tillsammans med Region Östergötland i en process som syftar till att ackreditera vår cancervård och forskning enligt Organisation of European Cancer Institutes (OECI) standarder. OECI är en ideell, icke-statlig organisation som grundades 1979.

Syftet med OECI är att främja samarbeten mellan europeiska vårdgivare och forskningsinstitut inom cancerområdet. Vår ansökan är inskickad och granskas för närvarande av OECI och ett platsbesök kommer att äga rum i Linköping under 14-15 februari 2024. Vi kommer att hålla dig uppdaterad fortlöpande.

Nyheter

Nyheter från LiU

foto som illustrerar appen som analyserar ett födelsemärke.

AI-baserad app kan hjälpa läkare hitta hudmelanom

En mobilapp som använder AI för att analysera bilder av misstänkta hudförändringar kan med mycket stor precision diagnosticera melanom. Det visar en studie ledd från LiU där appen har provats på vårdcentraler.

Judit Arvelund.

Stora anslag banar väg för virusbaserad immunterapi mot cancer

Judit Arvelund har nyligen blivit beviljad stora anslag för sin forskning inom virusbaserad immunterapi mot lymfom (lymfkörtelcancer). Forskningsanslagen ger henne möjligheten att etablera sig som forskningsledare och starta en egen forskargrupp.

Person skriver med en penna på ett provrör.

Linda Bojmar bidrar till banbrytande studie om cancer

Linda Bojmar har spelat en viktig roll i en banbrytande studie som nyligen publicerades i tidskriften Nature. Studien kastar nytt ljus över hur cancer i avlägsna organ kan påverka leverfunktionen, vilket ger avgörande insikter för cancerbehandling.

Andra styrkeområden vid LiU

Viruvian man

Cirkulation och metabolism - CircM

CircM är ett styrkeområde och ett forskningsnätverk för forskare vid Linköpings universitet och Region Östergötland inom forskningsområdet cirkulation och hjärt-kärlrelaterade metabola riskfaktorer.

Mycoplasmabakterier i förstoring

Infektion och inflammation - ett styrkeområde (MIIC)

Infektioner och inflammatoriska tillstånd utgör allvarliga problem för människors hälsa. MIIC:s övergripande mål är att utföra högkvalitativ grund- och klinisk forskning vilket förväntas ge nya resultat som kan bidra till bättre hälsa.

DNA-sekvensering

Forensiska vetenskaper - ett styrkeområde

Forensiska vetenskaper är ett styrkeområde som är ett öppet och inkluderade nätverk av forskare inom området. Styrkeområdet anordnar årliga nätverksmöten, seminarier, kurser och utlyser forskningsmedel för projekt och seed-grants.

e-Hälsa.

e-Hälsa

e-Hälsa är ett styrkeområde vid Linköpings universitet och Region Östergötland. Styrkeområdenas uppdrag är att bedriva internationellt framstående forskning, samt skapa en inkluderande forskningsmiljö med hög vetenskaplig nivå.

Medicin- och vårdstudenter som övar tillsammans med en simuleringsdocka.

Styrkeområdet för interprofessionellt lärande och samverkan

Styrkeområdet för Interprofessionellt lärande och samverkan vid Medicinska fakulteten ingår som en del i målsättningen att LiU ska vara ledande inom forskning och utveckling av interprofessionellt lärande i hälso- och sjukvårdsutbildningarna.

Neuroner

Systemneurobiologi - ett styrkeområde

Systemneurobiologi är en satsning på ett gemensamt styrkeområde mellan Linköpings universitet och Region Östergötland som syftar till att stärka forskningen inom det medicinska området.