Fotografi av Gunilla Liedberg

Gunilla Liedberg

Att leva med långvarig smärta påverkar en persons hela livssituation däribland yrkesarbete. Fokus i min forskning är att fördjupa kunskapen om vilka faktorer som avgör om kvinnor med långvarig smärta kan kvarstå eller inte kvarstå på arbetsmarknaden.

Konsekvenser i dagliga livet vid funktionsnedsättning och olika sjukdomstillstånd

Det är främst upplevelser och erfarenheter av att leva med olika långvarig och kroniska sjukdomstillstånd som karaktäriserar min forskning.

Fibromyalgi

Störst fokus har varit mitt avhandlingsarbete och därefter genomförda studier med kvinnor med fibromyalgi. Deras arbetssituation samt hur situationen ser ut för nydiagnosticerade kvinnor har varit mitt huvudsakliga intresse. Dessutom pågår arbete med instrumentutveckling inom området, dels ett instrument som bedömer symptomens inverkan på dagligt liv, men dessutom ett livskvalitetsinstrument. Instrumentutveckling är också något som kommer att forskas vidare om i ett kulturellt perspektiv.

Celiaki

Ett annat långvarigt sjukdomstillstånd är celiaki och där det nu har genomförts, i samarbete med andra forskare, ett enkätutskick i Östergötland till ett stort antal personer och där mer kunskap om hur det är att leva med celiaki kommer att kunna beskrivas.

Jag deltar i forskningsprojektet ”Att leva med celiaki”.

Rett syndrom

Hur aktivitetsmönstret ser ut för dagliga livets aktiviteter om en person har en omfattande flerfunktionsnedsättning undersöks bland annat i ett doktorandprojekt som omfattar flickor och kvinnor med Rett syndrom.

Smärta i samband med cancer

Olika dimensioner av smärta, inte enbart den fysiska, och uppfattning och utveckling av egenvårdande interventioner hos klienter med öron-, näsa-, halscancer och deras anhöriga forskas också omkring i ett projekt där jag är biträdande handledare. 

Undervisning på Arbetsterapeutprogrammet

Jag föreläser för blivande arbetsterapeuter om genusteori, dagboksmetod och konsekvenser samt arbetsterapeutens arbetsuppgifter vid långvarig smärta. 

Handledning av doktorander

Jag är huvudhandledare för doktorand Åsa-Sara Sernheim i forskningsprojektet Aktivitet vid omfattande flerfunktionsnedsättning avseende personer med Rett syndrom.

I två forskningsprojekt ingår jag som biträdande handledare:

  • ”Pain related to head and neck cancer: identifications, implementation and evaluation of self care measures due to the illness”, doktorand Anne Schaller, Institutionen för medicin och hälsa (IMH).
  • Instrumentutveckling för kulturell kompetens, doktorand Jane Holstein, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).

Publikationer

2023

Christina Turesson, Gunilla Liedberg, Mathilda Björk (2023) Evaluating the Clinical Use and Utility of a Digital Support App for Employees With Chronic Pain Returning to Work (SWEPPE): Observational Study JMIR Human Factors, Vol. 10, Artikel e52088 Vidare till DOI

2022

Christina Turesson, Gunilla Liedberg, Linda Vixner, Monika Lofgren, Mathilda Björk (2022) Evidence-based digital support during 1 year after an Interdisciplinary Pain Rehabilitation Programme for persons with chronic musculoskeletal pain to facilitate a sustainable return to work: a study protocol for a registry-based multicentre randomised controlled trial BMJ Open, Vol. 12, Artikel e060452 Vidare till DOI
Christina Turesson, Gunilla Liedberg, Mathilda Björk (2022) Development of a Digital Support Application With Evidence-Based Content for Sustainable Return to Work for Persons With Chronic Pain and Their Employers: User-Centered Agile Design Approach JMIR Human Factors, Vol. 9, Artikel e33571 Vidare till DOI
Frida Svanholm, Gunilla Liedberg, Monika Löfgren, Mathilda Björk (2022) Stakeholders experience of collaboration in the context of interdisciplinary rehabilitation for patients with chronic pain aiming at return to work Disability and Rehabilitation, Vol. 44, s. 8388-8399 Vidare till DOI
Frida Svanholm, Gunilla Liedberg, Monika Lofgren, Mathilda Björk (2022) Factors of importance for return to work, experienced by patients with chronic pain that have completed a multimodal rehabilitation program - a focus group study Disability and Rehabilitation, Vol. 44, s. 736-744 Vidare till DOI

Utbildningsprogram

Forskningsprojekt

Uppdrag och akademisk examen

Studierektor för forskarutbildning

Jag är forskarutbildningsstudierektor för Medicinska fakultetens doktorander vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).

Uppdrag

Jag arrangerar en återkommande forskningskonferens i arbetsterapi, ”Mötesplats i Östergötland", tillsammans med disputerade arbetsterapeuter inom Region Östergötland.   
     

Akademisk examen

• Leg Arbetsterapeut 1975
• Vårdlärarexamen 1993
• Kandidatexamen 1998
• Magisterexamen 2000
• Medicine doktor 2004
• Docent 2013


Publikationer

Urval av publikationer

Omslag för publikation ''
Gunilla Liedberg, Mathilda Björk (2014)

Work: A journal of Prevention, Assessment and rehabilitation , Vol.48 , s.155-164 Vidare till DOI

Samverkan med forskare inom arbetsterapi

Relaterat innehåll