Konsekvenser i dagliga livet vid funktionsnedsättning och olika sjukdomstillstånd

Det är främst upplevelser och erfarenheter av att leva med olika långvarig och kroniska sjukdomstillstånd som karaktäriserar min forskning.

Fibromyalgi

Störst fokus har varit mitt avhandlingsarbete och därefter genomförda studier med kvinnor med fibromyalgi. Deras arbetssituation samt hur situationen ser ut för nydiagnosticerade kvinnor har varit mitt huvudsakliga intresse. Dessutom pågår arbete med instrumentutveckling inom området, dels ett instrument som bedömer symptomens inverkan på dagligt liv, men dessutom ett livskvalitetsinstrument. Instrumentutveckling är också något som kommer att forskas vidare om i ett kulturellt perspektiv.

Celiaki

Ett annat långvarigt sjukdomstillstånd är celiaki och där det nu har genomförts, i samarbete med andra forskare, ett enkätutskick i Östergötland till ett stort antal personer och där mer kunskap om hur det är att leva med celiaki kommer att kunna beskrivas.

Jag deltar i forskningsprojektet ”Att leva med celiaki”.

Rett syndrom

Hur aktivitetsmönstret ser ut för dagliga livets aktiviteter om en person har en omfattande flerfunktionsnedsättning undersöks bland annat i ett doktorandprojekt som omfattar flickor och kvinnor med Rett syndrom.

Smärta i samband med cancer

Olika dimensioner av smärta, inte enbart den fysiska, och uppfattning och utveckling av egenvårdande interventioner hos klienter med öron-, näsa-, halscancer och deras anhöriga forskas också omkring i ett projekt där jag är biträdande handledare. 

Undervisning på Arbetsterapeutprogrammet

Jag föreläser för blivande arbetsterapeuter om genusteori, dagboksmetod och konsekvenser samt arbetsterapeutens arbetsuppgifter vid långvarig smärta. 

Handledning av doktorander

Jag är huvudhandledare för doktorand Åsa-Sara Sernheim i forskningsprojektet Aktivitet vid omfattande flerfunktionsnedsättning avseende personer med Rett syndrom.

I två forskningsprojekt ingår jag som biträdande handledare:

  • ”Pain related to head and neck cancer: identifications, implementation and evaluation of self care measures due to the illness”, doktorand Anne Schaller, Institutionen för medicin och hälsa (IMH).
  • Instrumentutveckling för kulturell kompetens, doktorand Jane Holstein, Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).

Publikationer

2022

2021

Utbildningsprogram

Forskningsprojekt

Uppdrag och akademisk examen

Studierektor för forskarutbildning

Jag är forskarutbildningsstudierektor för Medicinska fakultetens doktorander vid Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier (ISV).

Uppdrag

Jag arrangerar en återkommande forskningskonferens i arbetsterapi, ”Mötesplats i Östergötland", tillsammans med disputerade arbetsterapeuter inom Region Östergötland.   
     

Akademisk examen

• Leg Arbetsterapeut 1975
• Vårdlärarexamen 1993
• Kandidatexamen 1998
• Magisterexamen 2000
• Medicine doktor 2004
• Docent 2013


Publikationer

Urval av publikationer

Samverkan med forskare inom arbetsterapi

Relaterat innehåll