17 maj 2021

Linköpings universitet och Linköpings kommun har sedan länge ett omfattande samarbete. Nu har ett förnyat samverkansavtal undertecknats som mer än tidigare fokuserar på samhällets hållbarhet.

Göran Billeson

– Samarbetet med Linköping och även andra kommuner innebär att universitetets forskning och utbildningar nyttiggörs. Vi vill bidra till samhällsutvecklingen baserat på den kunskap som finns på LiU. Här är både forskarna och studenterna en oerhörd resurs, säger Anna Maria Lönn Wahlqvist, samverkansutvecklare vid LiU Relation.

I det nya avtalet betonas tre områden: hållbar stadsutveckling, hållbar tillväxt och hållbar välfärd.

– Tillsammans vill vi jobba för att människor får en hållbar livssituation och att samverkan mellan näringslivet och universitetet utvecklas än mer. Vi fokuserar också på kunskapsutveckling och att skapa relevanta utbildningar tillsammans med kommunen.

Flera pågående samarbeten

Redan idag finns flera pågående samarbeten mellan LiU och Linköpings kommun. Ett av dem är kommunens initiativ med studentmedarbetare där studenter erbjuds anställningar på 20-25 procent, utformade efter den utbildning de har och kommunens behov.

– Det ger studenterna en bra chans att testa sina kunskaper och att etablera sig på arbetsmarknaden. Kommunen får också möjlighet att rekrytera och behålla personer med relevant kunskap, säger Anna Maria Lönn Wahlqvist.

Under hösten ska avtalets fokusområden vartefter fyllas med konkret innehåll, påpekar hon.

– Vi ska till exempel satsa på ett pilotprojekt 2022 där studenter blir mentorer för företagsledare i Linköping. Det sker i samarbete med Linköpings Science Park. Tanken är att studenterna med sin färska kunskap och nya ögon ska kunna tillföra näringslivets företrädare kompetens som de behöver för att utveckla sina företag i rätt riktning och locka till sig de medarbetare som de vill ha.

Stödja entreprenörskap och nyföretagande 

Lise-Lotte Wallberg-Järvinen är utvecklingsstrateg vid Linköpings kommun och ansvarar för samverkan med universitet och högskolor. Hon har varit med och utformat avtalet.

– Redan nu undersöker vi möjligheterna att gemensamt få bli del av Viable Cities och satsningen Klimatneutrala städer. Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på klimatneutrala och hållbara städer. Programmets uppdrag är att snabba på omställningen till klimatneutrala städer till 2030 och det genomförs med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och det statliga forskningsrådet Formas, säger Lise-Lotte Wallberg-Järvinen.
Hon ser klara mervärden med det nya avtalet.

– Framför allt är det ett stöd för kommunens verksamheter kring hur vi ska samarbeta mer konkret. Vårt lokala universitet har en viktig roll i kommunens strävan efter att ha en verksamhet som grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet. Lika självklart är det att vi ska samverka för att stödja entreprenörskap och nyföretagande, liksom att skapa attraktiva miljöer att bo och verka i för att locka studenter och forskare att etablera sig i kommunen.

Avtalet gäller i fyra år, 2021-2024.

Läs Samverkansavtalet: Samverkansavtal LiU och Linköpings kommun

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

En man i kostym håller en grön växt i handen.

LiU med i megastudie om klimatbeteende

Vilket är bästa sättet att få oss människor att bete oss mer klimatvänligt? Forskare vid Linköpings universitet och Karolinska institutet har bidragit till en världsomspännande studie för att ta reda på det.

LiU-flaggor framför Kårallen på Campus Valla.

Distanskurser ökar mest när antagningen till hösten är klar

Det första antagningsbeskedet är här. LiU fortsätter att locka studenter och framför allt antagningen till fristående kurser och utbildningar på distans har ökat sedan tidigare år.

Möjligt att förutse nervskador av cancerbehandling

Många kvinnor som behandlats för bröstcancer med en typ av cytostatika, taxaner, får ofta biverkningar på nervsystemet. Nu har forskare vid LiU utvecklat ett verktyg som kan förutsäga hur stor risken är för den enskilda individen.