suspe23

Susanne Pettersson

Jag är enhetschef på LiU Relation. Vårt uppdrag är att öka samverkan mellan LiUs utbildning och forskning med näringsliv och samhälle. Vi lyssnar till samhällets behov och matchar det med kompetens från LiU.

Samverka med Linköpings universitet

Jag jobbar med att föra ut kunskap från LiU till nytta i samhället. Detta sker genom att jag mäklar samarbeten mellan företag/organisationer och studenter/forskare.

Jag ansvarar för plattformen studentuppdrag.se. På studentuppdrag.se finns ett 30-tal kurser vid LiU som vill samarbeta kring olika uppdrag med företag och organisationer. Detta för att studenterna ska få jobba med verkliga case under sin utbildning och få praktisera den teori de lärt sig.

Medverkar i ÖMS-projektet ACCESS

Inom ACCESS projektet jobbar vi med att utveckla våra verktyg och arbetsmetoder för ökad samverkan mellan akademin och SME. Samarbetspartners är Uppsala och Örebro universitet.

Utmärkelser

Mottagit branschorganisationen SNITTS ”Diamantpris” 2014, för mitt arbete med att utveckla och projektleda regionens innovations- och entreprenörskapsvecka ”Vecka45” under åren 2012-2014.

En kontakt – många möjligheter

Medarbetare LiU Relation