Fotografi av Susanne Pettersson

Susanne Pettersson

Koordinator

Jag jobbar som samverkansutvecklare på LiU där mitt uppdrag främst rör frågor som är kopplade till att skapa och utveckla samverkan mellan LiU och regionens näringsliv och kommuner.

Samverka med Linköpings universitet

Ett av LiU:s prioriterade vägval handlar om att öka nyttiggörandet av LiU:s kunskapstillgångar. I min roll som samverkansutvecklare gör jag det på flera sätt, både genom fysiska möten och genom virtuella mötesplatser där akademi och näringsliv/samhälle kan mötas.

Jag hjälper er att hitta rätt kontakter på LiU för olika slags samarbeten med studenter och/eller forskare. Det kan handla om att ge en grupp studenter ett uppdrag i en kurs för att utveckla er verksamhet eller en kontakt med en forskargrupp för ett mer långsiktigt samarbete.

Jag projektleder projektet ”Kunskapsbron” som är ett samverkansprojekt mellan LiU och Almi Östergötland. Syftet med projektet är att växla upp samverkan mellan forskare på LiU och regionens små och medelstora företag för att skapa ökad tillväxt näringslivet och ett ökat nyttiggörande av kunskap från LiU.       

Jag lyssnar gärna till era behov och berättar om vilka möjligheter som finns att samverka med LiU!

En kontakt – många möjligheter

Medarbetare LiU Relation