Presentation

Jag är en materialforskare som är intresserad av att syntetisera multifunktionella tunna filmer med avstämbara, komplexa nanostrukturer för ett brett spektrum av applikationer.

Mina forskningsintressen är för närvarande fokuserade på design och utveckling av olika tunna solida filmer genom magnetronförstoftning med synkroniserad jonbestrålning för att kontrollera deras sammansättning, kristallorientering och nanostruktur. Avancerade karakteriseringsverktyg som (S) TEM, EDX, EELS, FIB, XPS, ERDA, RBS, XRD och SEM används i stor utsträckning i min forskning. Jag är aktiv i att använda jonstråle-analystekniker som moderna analytiska verktyg för att sondera elementära djupprofiler och kompositioner.
 

Publikationer Visa/dölj innehåll

2022

Forskning Visa/dölj innehåll

Nyheter Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll