20 oktober 2021

Babak Bakhit fick guldpriset för doktorander vid den 47: e internationella konferensen om metallurgiska beläggningar och tunna filmer (ICMCTF) 2021.

Babak Bakhit Lejla Kronbäck

Babak är doktorand vid Thin Film Physics Division, IFM, och medlem av Agora Materiae forskarskola. Hans forskningsintressen är för närvarande fokuserade på design och utveckling av funktionella tunna solida filmer som framställs genom magnetronförstoftning.
Under den sista veckan i april 2021 deltog han i den virtuella upplagan av ICMCTF, som en av tre forskarstuderande finalister. ICMCTF är en stor konferens anordnad av Advanced Surface Engineering Division vid American Vacuum Society (AVS).
Finalisterna valdes utifrån kvaliteten på deras skriftliga forskningssammanfattningar, CV och utvärderingsbrev. Valet av vinnare baserades på ansökningsmaterialet utöver kvaliteten och professionalismen i deras muntliga presentationer / diskussioner och en intervju med utmärkelsekommittén vid ICMCTF 2021.

Babak Bahkhits skriftliga bidrag fick titeln "Förbättrad oxidationsresistens vid hög temperatur av hårda TiB2-rika Ti1-xAlxBy Thin Films".
- Det är en stor ära att få utmärkelsen. Nu är jag den andra doktoranden från LiU som har fått den. Detta är en prestation för hela gruppen, utan tvekan skulle jag inte ha kunnat få utmärkelsen utan inspiration och stöd från mina seniorer och kollegor, säger Babak Bakhit.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Tre personer i labbrock står och pratar.

Bättre neutronspeglar kan avslöja materiens inre hemligheter

Med bättre neutronspeglar kan effektiviteten vid materialanalyser i neutronkällor bli högre. Den förbättrade spegeln har LiU-forskare utvecklat genom att belägga en kiselplatta med tunna lager av järn och kisel blandat med borkarbid.

Ensamt barn i silhuett.

Riktlinjer saknas kring barn som utsatts för sexövergrepp

Hälften av 34 undersökta länder i Europa saknar riktlinjer för hur barn som utsatts för sexuella övergrepp ska få hälsovård och behandling. Ett av dem är Sverige. Det visar en studie som gjorts vid Linköpings universitet.

Person intervjuas och pratar om sin avhandling

Sigrid blev dubbeldoktor - vid 26 års ålder

En lång men också väldigt rolig resa, så beskriver Sigrid Nilsson sin tid som forskarstuderande vid Forskarlinjen. För nu har hon disputerat och kan därmed både blicka framåt och bakåt på sin forskning.