Guld till doktorand vid IFM

Babak Bakhit fick guldpriset för doktorander vid den 47: e internationella konferensen om metallurgiska beläggningar och tunna filmer (ICMCTF) 2021.

Babak Bakhit Lejla Kronbäck

Babak är doktorand vid Thin Film Physics Division, IFM, och medlem av Agora Materiae forskarskola. Hans forskningsintressen är för närvarande fokuserade på design och utveckling av funktionella tunna solida filmer som framställs genom magnetronförstoftning.
Under den sista veckan i april 2021 deltog han i den virtuella upplagan av ICMCTF, som en av tre forskarstuderande finalister. ICMCTF är en stor konferens anordnad av Advanced Surface Engineering Division vid American Vacuum Society (AVS).
Finalisterna valdes utifrån kvaliteten på deras skriftliga forskningssammanfattningar, CV och utvärderingsbrev. Valet av vinnare baserades på ansökningsmaterialet utöver kvaliteten och professionalismen i deras muntliga presentationer / diskussioner och en intervju med utmärkelsekommittén vid ICMCTF 2021.

Babak Bahkhits skriftliga bidrag fick titeln "Förbättrad oxidationsresistens vid hög temperatur av hårda TiB2-rika Ti1-xAlxBy Thin Films".
- Det är en stor ära att få utmärkelsen. Nu är jag den andra doktoranden från LiU som har fått den. Detta är en prestation för hela gruppen, utan tvekan skulle jag inte ha kunnat få utmärkelsen utan inspiration och stöd från mina seniorer och kollegor, säger Babak Bakhit.

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU