Fotografi av Bengt-Göran Martinsson

Bengt-Göran Martinsson

Professor

Publikationer

2021

Bengt-Göran Martinsson (2021) Så växte forskningen om svenskämnet fram. Svenskläraren, Vol. 4, s. 10-11

2020

Bengt-Göran Martinsson (2020) Äntligen en avhandling om poesiundervisning Svenskläraren, Vol. 64, s. 28-29
Maritha Johansson, Bengt-Göran Martinsson, Suzanne Parmenius-Swärd (Redaktörskap) (2020) Trettonde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning: bildning, utbildning, fortbildning
Bengt-Göran Martinsson (2020) Referensmönster i svensk litteraturdidaktik och makten över forskningsöversikter Litteraturdidaktik: språkämnen i samverkan, s. 141-158
Maritha Johansson, Bengt-Göran Martinsson (2020) Implementering och legitimering av nya lärandemål i gymnasiets svenskundervisning - exemplet litterära begrepp Grænsegængere og grænsedragninger i nordiske modersmålsfag, s. 223-240

Forskning

Nyheter

Organisation