26,3 miljoner kronor till forskning inom utbildningsvetenskap

Sju forskningsprojekt vid LiU tilldelas bidrag i Vetenskapsrådet årliga utlysning inom utbildningsvetenskap. Projekten handlar om allt från trikåklädda hjältar i klassrum till bakgrundsljud och mobbning.

Barn i klassrum.

Vetenskapsrådet kommer att dela ut 181 miljoner kronor inom utbildningsvetenskap för åren 2021–2025. Av dessa går 26,3 miljoner kronor till Linköpings universitet. Bara Göteborgs universitet tilldelas mer i bidrag, nära 32 miljoner kronor.

Fem forskare vid LiU tilldelas projektbidrag. Peter Frejd vid matematiska institutionen (MAI) får nära sex miljoner kronor för projektet ”Matematikundervisning på yrkesprogram: Kontextens betydelse för elevers motivation och studieresultat”. Bengt-Göran Martinsson vid institutionen för kultur och samhälle (IKOS) får drygt 4,1 miljoner kronor för projektet ”Nytt vin i gamla läglar eller gammalt vin i nya läglar? Etableringen av svenskämnesdidaktik som forskningsfält.

Tre av mottagarna av projektbidrag finns vid institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL). Robert Thornberg får 5,7 miljoner kronor för ett projekt om relationer mellan det sociala klimatet på skolan, i klassrummet och klassen samt om kränkningar, mobbning och elevers studieengagemang över tid. Michaela Socher tilldelas nära 5,5 miljoner kronor för projektet ”Inverkan av bakgrundsljud på språkförståelse hos skolbarn: Betydelse av ljudtyp och individuella skillnader” medan Robert Aman får nära 3,4 miljoner kronor för ”Trikåklädda hjältar i klassrummet - Att använda serietidningar för normkritiska diskussioner i skolan”.

Utöver projektbidragen tilldelas Helene Elvstrand, IBL, nära 1,2 miljoner kronor i nätverksbidrag för nätverksbyggande för fritidshemmets didaktik. Medan Jonas Bergman Ärlebäck, MAI, får nära 400 000 kronor för projektet ”Användning av Fermiproblem som metod för att öka elevers och lärarstudents interkulturella medvetenhet i matematikklassrummet.

Länk till utlysningen hos VR.


Forskare

Senaste nytt från LiU