Fotografi av Branka Likic-Brboric

Branka Likic-Brboric

Biträdande professor

Globalisering, migration och anständigt arbete

Brankas forskning rör samspelet mellan global styrning, EU:s utvidgning och migration samt globaliseringens sociala dimension.

Branka Likic-Brboric är biträdande professor i etnicitet och migration vid REMESO, Linköpings universitet Hon disputerade i ekonomisk historia vid Uppsala universitet hösten 2003 och 2012 blev hon docent i statskunskap vid Uppsala universitet.

Forskning

Branka Likic-Brboric har forskat om globalisering, ideologisk förändring, utvecklingsteorier och Östeuropas omvandling samt demokratins, historiens och etnicitetens roll i utformningen av nya marknadsanpassade institutioner. Brankas forskning inom REMESO handlar om samspelet mellan global styrning, EU:s utvidgning och irreguljär migration, samt diskussionen om arbetets prekarisering och globaliseringens sociala dimension.

Tillsammans med Carl-Ulrik Schierup och Aleksandra Ålund har hon initierat internationellt samarbetsprojektet ”Migration och utveckling. Det civila samhällets roll” (MIGLINK). Projektet, som fick SRL-VR anslag 2014, involverar forskare från Zacatecas universitet, Mexiko och Ankara universitet, Turkiet samt en rad civilsamhällesorganisationer som mobiliserar för migranternas rättigheter inom FN:s högnivå dialog om samt globala forumet för migration och utveckling.

Hon har också studerat EU:s strategi för den postkommunistiska omvandlingen i Västra Balkan och Bosnien-Hercegovina med fokus på politiska och socioekonomiska reformer, arbetslivsomvandling, informell ekonomi och internationell migration. Inom ramen för VR-finansierat projektet ”Medborgare i själ och hjärta” har Branka tillsammans med Li Bennich-Björkman studerat integrationspolitik i Sverige, Tyskland och Storbritannien med fokus på integration av högutbildade Bosnier.

Undervisning

Branka har lång erfarenhet av undervisning och kunskapsförmedling på såväl grundläggande- som avancerad nivå både i Sverige och internationellt. Branka har koordinerat REMESO forskarskolan sedan 2013 och haft kursansvar för flera av REMESO forskarskolans kurser. Hon är ansvarig för kursen Vetenskaplig framställning och metod inom masterprogrammet Samhälls- och välfärdsstudier och inom Internationella masterprogrammet i etniska och migrations studier ansvarar hon för kursen Class, labour migration and globalization.

Publikationer

2024

Nicola Piper, Jenna Hennerbry, Branka Likic-Brboric (2024) (International) Migration and the SDGs Routledge international handbook of social development, social work, and the sustainable development goals, s. 166-180

2019

Branka Likic-Brboric (2019) Global migration governance, civil society and the paradoxes of sustainability Migration, civil society and global governance, s. 32-48
Carl-Ulrik Schierup, Branka Likic-Brboric, Raul Delgado Wise, Gülay Toksöz (2019) Migration, civil society and global governance: an introduction to the global issue Migration, civil society and global governance, s. 3-15
Carl-Ulrik Schierup, Branka Likić-Brborić, Raul Delgado Wise, Gülay Toksöz (Redaktörskap) (2019) Migration, Civil Society and Global Governance

2018

Li Bennich-Björkman, Branka Likic-Brboric (2018) Svensk integrationspolitik och integration i Sverige: hur har det gått för 1990-talets högutbildade flyktingar från Bosnien och Hercegovina? Högutbildade migranter i Sverige, s. 211-227

Forskning

Nyheter

Organisation