22 juni 2021

Tre forskningsprojekt på Linköpings universitet tilldelas medel från Formas forskarråd. Projekten handlar bland annat om cirkulär ekonomi och samhällsplanering för omställning till ett hållbart samhälle.

Bilskrot. Cirkulär ekonomi ses som en väsentlig del av arbetet mot ett hållbart samhälle.

Två forskare tilldelas medel inom utlysningen ”Samhällsplanering för omställning”, som ska ge kunskap och lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för att ställa om till hållbara samhällen. Branka Likic Brboric, biträdande professor på institutionen för kultur och samhälle, tilldelas nästan 8 miljoner kronor för projektet ”Admitted but not accommodated – Planning for sustainable housing for migrants with refugee backgrounds in times of changing migration policies”. Dick Magnusson, universitetslektor på institutionen för Tema, tilldelas nästan 7,9 miljoner kronor för projektet ”Planners as agents for the transition towards sustainable cities and regions – implications for future needs in expertise and education (PLANTS).”

En forskare på Linköpings universitet tilldelas också medel inom utlysningen ”Resurseffektivt och kemikaliesmart”, som handlar om cirkulär ekonomi och giftfri miljö. Joakim Krook, biträdande professor på institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, tilldelas nästan 3,8 miljoner kronor för projektet ”En rättvis prövning för restmaterial: Hur kan vi utveckla policy och styrmedel för att balansera målkonflikten mellan cirkulär ekonomi och giftfri miljö?”.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Vallastaden

Linköping Europas mest innovativa stad – LiU spelar viktig roll

Linköping har som första svenska stad utsetts till Europas mest innovativa stad av EU-kommissionen. Linköpings universitet har på många sätt varit en viktig del i framgången.

Manlig och kvinnlig forskare vid bokhylla.

Kraftsamling kring framtidens elsystem

Tänk dig elförsörjningen år 2050. Nu ska LiU-forskare analysera energisystemet utifrån dess egen förmåga att hantera störningar, efter en donation från Polar Structure Initiative Foundation.

En person leker med en boll.

Ny forskning ska få fotbollsplaner mer hållbara

Konstgräsplaner betyder mycket för svensk fotboll – men det nordiska klimatet ställer till det. I dag finns inget bra miljövänligt alternativ till mikrogranulat som förbjuds  2031. Nu ska forskare titta på hur vi kan få mer cirkulära fotbollsplaner.