22 juni 2021

Tre forskningsprojekt på Linköpings universitet tilldelas medel från Formas forskarråd. Projekten handlar bland annat om cirkulär ekonomi och samhällsplanering för omställning till ett hållbart samhälle.

Bilskrot.
Cirkulär ekonomi ses som en väsentlig del av arbetet mot ett hållbart samhälle.

Två forskare tilldelas medel inom utlysningen ”Samhällsplanering för omställning”, som ska ge kunskap och lösningar för att utveckla den svenska samhällsplaneringen så att den skapar förutsättningar för att ställa om till hållbara samhällen. Branka Likic Brboric, biträdande professor på institutionen för kultur och samhälle, tilldelas nästan 8 miljoner kronor för projektet ”Admitted but not accommodated – Planning for sustainable housing for migrants with refugee backgrounds in times of changing migration policies”. Dick Magnusson, universitetslektor på institutionen för Tema, tilldelas nästan 7,9 miljoner kronor för projektet ”Planners as agents for the transition towards sustainable cities and regions – implications for future needs in expertise and education (PLANTS).”

En forskare på Linköpings universitet tilldelas också medel inom utlysningen ”Resurseffektivt och kemikaliesmart”, som handlar om cirkulär ekonomi och giftfri miljö. Joakim Krook, biträdande professor på institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, tilldelas nästan 3,8 miljoner kronor för projektet ”En rättvis prövning för restmaterial: Hur kan vi utveckla policy och styrmedel för att balansera målkonflikten mellan cirkulär ekonomi och giftfri miljö?”.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.