Fotografi av Britta Önnegren

Britta Önnegren

Universitetsadjunkt

Jag är kommunikationslärare vid IKK och arbetar med kurser i muntlig och skriftlig kommunikation, Retorik samt kurser i Våga tala som anordnas av Språkverkstaden.

Dessutom har jag tillsammans med kollegan Ulrika Axelsson reviderat Lathund för rapportskrivning. Den används i många kurser i skriftlig framställning. Vi tog även initiativet till att ta fram en rapportmall, där vi utgick från lathundens layout.

Min bakgrund är bland annat en fil.kand-examen i svenska och engelska, en fil.mag i svenska samt kurser i pedagogik. Tidigare har jag arbetat som gymnasielärare på Anders Ljungstedts gymnasium.


Relaterat