Fotografi av Carl Westin

Carl Westin

Biträdande universitetslektor

Vad gör den? Varför gör den så? Vad hände nu? Min forskning fokuserar på hur operatörer interagerar och förstår automatisering och hur vi kan designa automatisering för att förbättra samarbete mellan människa och automatisering.

Forskning om människa-automation i säkerhetskritiska arbetsmiljöer.

Vi blir alltmer beroende av datorer, maskiner och automation i vårt yrke och privatliv. Samtidigt blir systemen mer kapabla och komplexa, vilket gör de allt svårare att förstå. Missförståelse och misstro till automatisering är ett känsligt problem inom säkerhetskritiska arbetsmiljöer där mänskliga operatörer övervakar automatiseringen och är skyldiga att ta kontroll vid behov. Som forskare inom Human Factors (ergonomi) ligger mitt uppdrag i att studera den fysiologiska och psykologiska interaktionen mellan människor och automatisering och att utforma automatisering som bättre stödjer samarbetet mellan människa och automatisering. Målet är att förbättra säkerheten, förbättra komforten, öka effektiviteten och minska sammanbrotten mellan människor och automatisering.   

Mina huvudsakliga forskningsintressen fokuserar på empiriska studier inom säkerhetskritiska transportområden, såsom flyg och sjöfart. Mitt fokus har varit att förstå relationen mellan människor och maskiner från operatörens perspektiv och utforska innovativa designlösningar av system och stödfunktioner som förbättrar sommarbetet mellan operatör och automation. Jag är särskilt intresserad av personlig automatisering (dvs. individanpassad, "strategic conformal", automatisering), transparent automatisering och lösningar för att tillämpa ögonrörelseutrustning i aktiv drift och simulatorutbildning.

I tretton år har jag kombinerat rollen som akademisk forskare och kommersiell pilot.

Mer information om min akademiska profil finns på:

Publikationer

2023

Vanessa Rodrigues, Carl Westin, Stefan Holmlid (Redaktörskap) (2023) This space intentionally left [blank]
M. Cocchioni, S. Bonelli, Carl Westin, C. Borst, Magnus Bång, B. Hilburn (2023) Learning for Air Traffic Management: guidelines for future AI systems 12TH EASN INTERNATIONAL CONFERENCE ON "INNOVATION IN AVIATION & SPACE FOR OPENING NEW HORIZONS", Artikel 012105 Vidare till DOI

2022

Karljohan Lundin Palmerius, Mikael Henriksson, Carl Westin, Jonas Lundberg (2022) Digital Tower Assistant Functionality and Design: Planning, Analysis and Operative Interfaces based on Workshops with ATCOs
Elmira Zohrevandi, Carl Westin, Katerina Vrotsou, Jonas Lundberg (2022) Exploring Effects of Ecological Visual Analytics Interfaces on Experts' and Novices' Decision‐Making Processes: A Case Study in Air Traffic Control Computer graphics forum (Print), Vol. 41, s. 453-464 Vidare till DOI
Elmira Zohrevandi, Carl Westin, Jonas Lundberg, Anders Ynnerman (2022) Design and Evaluation Study of Visual Analytics Decision Support Tools in Air Traffic Control Computer graphics forum (Print), Vol. 41, s. 230-242 Vidare till DOI

Utbildning

Doktorsexamen i Human Factors, Delft University of Technology, Nederländerna, 2017

MSc i tillämpad ergonomi, University of Nottingham, Storbritannien, 2012

Flygpilot - Universitetsdiplom. Flyghögskolan, Lunds universitet, Sverige, 2006

Nyheter

Relaterad information