Carl Westin började arbeta vid Linköpings Universitet i mars 2017, ursprungligen som förste forskningsingenjör, men senare som postdoktoral forskare. För tillfället arbetar Carl i RESKILL projektet som belyser utmaningar kring människa-maskin interaktion i träningsmiljöer, främst i samband med fjärrstyrning av torn och lotsning inom sjöfart. Han är huvudforskare i RESKILL-A, ett av tre forskningsområden i RESKILL projektet. RESKILL-A fokuserar specifikt på operatörernas förståelse för automatisering som de arbetar med. RESKILL-A fokuserar specifikt på operatörers förståelse av automation som de arbetar med. Målet är att utveckla koncept och prototyper för mer transparenta automatiserade system som kan förklarar sitt beteende och resonemang på ett sätt som underlättar människans förståelse av systemet, bidrar till förbättrat (kalibrerat) förtroende, och bättre prestanda.

Underlättat införande av beslutsstöd för konfliktlösning i flygledning

Carl Westin fick sin M.Sc. (with distinction) i applied ergonomics från Nottingham Universitet, Nottingham, Storbritannien. År 2017 mottog han sin Ph.D. examen inom aerospace enginnering från Delft Tekniska Universitet, Delft, Nederländerna. I sin avhandling har han undersökt hur anpassandet till individuella skillnader i problemlösning kan användas för att förbättra acceptans och prestanda hos flygtrafikledares användning av beslutsstöd för konfliktlösning.

Avhandling: Strategic Conformance: Exploring Acceptance of Individual-Sensitive Automation for Air Traffic Control

Parallellt med den akademiska karriären arbetar Carl som kommersiell pilot, med över 6000 timmar flygtid registrerat. Han mottog sin pilotlicens 2006 tillsammans med en högskoleexamen från Trafikflyghögskolan, Lunds universitet, Ljungbyhed, Sverige.

Relaterad informationVisa/dölj innehåll