Forskning om människa-automation i säkerhetskritiska arbetsmiljöer.

Vi blir alltmer beroende av datorer, maskiner och automation i vårt yrke och privatliv. Samtidigt blir systemen mer kapabla och komplexa, vilket gör de allt svårare att förstå. Missförståelse och misstro till automatisering är ett känsligt problem inom säkerhetskritiska arbetsmiljöer där mänskliga operatörer övervakar automatiseringen och är skyldiga att ta kontroll vid behov. Som forskare inom Human Factors (ergonomi) ligger mitt uppdrag i att studera den fysiologiska och psykologiska interaktionen mellan människor och automatisering och att utforma automatisering som bättre stödjer samarbetet mellan människa och automatisering. Målet är att förbättra säkerheten, förbättra komforten, öka effektiviteten och minska sammanbrotten mellan människor och automatisering.   

Mina huvudsakliga forskningsintressen fokuserar på empiriska studier inom säkerhetskritiska transportområden, såsom flyg och sjöfart. Mitt fokus har varit att förstå relationen mellan människor och maskiner från operatörens perspektiv och utforska innovativa designlösningar av system och stödfunktioner som förbättrar sommarbetet mellan operatör och automation. Jag är särskilt intresserad av personlig automatisering (dvs. individanpassad, "strategic conformal", automatisering), transparent automatisering och lösningar för att tillämpa ögonrörelseutrustning i aktiv drift och simulatorutbildning.

I tretton år har jag kombinerat rollen som akademisk forskare och kommersiell pilot.

Mer information om min akademiska profil finns på:

Publikationer

2022

2021

2020

Utbildning

Doktorsexamen i Human Factors, Delft University of Technology, Nederländerna, 2017

MSc i tillämpad ergonomi, University of Nottingham, Storbritannien, 2012

Flygpilot - Universitetsdiplom. Flyghögskolan, Lunds universitet, Sverige, 2006

Nyheter

Relaterad information