Fotografi av Cecilia Fredlund

Cecilia Fredlund

Affilierad forskare

Kort presentation

Cecilia Fredlund disputerade 2019 om Unga som säljer sex och sex som självskadebeteende. Hon är idag affilierad forskare vid Linköpings Universitet och knuten till nationellt centrum för kunskap om våld mot barn – Barnafrid. Hennes forskning fokuserar idag på sexuellt våld som rör både långtidseffekter så som komplex traumatisering och sexuell riskutsatthet. Hon har idag flera samarbetsprojekt bland annat med Jönköping och Göteborg Universitet som handlar om att utveckla vård och behandling efter sexuella övergrepp och sexuell riskutsatthet. Kliniskt jobbar hon som Specialistläkare vid Psykiatriska kliniken i Linköping och har även undervisning och utbildningsuppdrag inom Linköpings Universitet.

Publikationer

2023

Ludwig Hedén, Linda S. Jonsson, Cecilia Fredlund (2023) The Connection Between Sex as Self-Injury and Sexual Violence Archives of Sexual Behavior, Vol. 52, s. 3531-3540 Vidare till DOI
Cecilia Fredlund, Linda S. Jonsson (2023) Perceived Help and Support for Sex as Self-Injury: A Qualitative Study of a Swedish Sample Archives of Sexual Behavior, Vol. 52, s. 149-160 Vidare till DOI
C. G. Svedin, M. Donevan, Marie Bladh, G. Priebe, Cecilia Fredlund, L. S. Jonsson (2023) Associations between adolescents watching pornography and poor mental health in three Swedish surveys European Child and Adolescent Psychiatry, Vol. 32, s. 1765-1780 Vidare till DOI

2022

Meghan Donevan, Linda Jonsson, Marie Bladh, Gisela Priebe, Cecilia Fredlund, Carl Goran Svedin (2022) Adolescents Use of Pornography: Trends over a Ten-year Period in Sweden Archives of Sexual Behavior, Vol. 51, s. 1125-1140 Vidare till DOI

2020

Cecilia Fredlund, Marie Wadsby, Linda Jonsson (2020) Motives and Manifestations of Sex as Self-Injury Journal of Sex Research, Vol. 57, s. 897-905 Vidare till DOI

Forskning

Nyheter

Organisation